Spotřebitelské chování singles

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Spotřebitelské chování singles

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla
dc.contributor.author Machů, Miroslava
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:05Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30414
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na spotřebitelské chování vybrané skupiny singles. V rámci zpracování této diplomové práce byl skrze realizované rozhovory mapován životní styl zástupců kategorie singles, jejich představy o partnerském vztahu, způsoby trávení jejich volného času a očekávání a preference v oblasti jejich dovolené. Cílem této práce bylo definovat skupinu singles, zmapovat její spotřebitelské chování a preference v oblasti trá-vení dovolené a na základě výsledků z kvalitativního šetření pak navrhnout konkrétní služ-bu z oblasti cestovního ruchu. Teoretická část diplomové práce se mimo jiné věnuje problematice rodiny a její pozice v rámci společenského života, dále pak stanovuje definici pojmu singles. Zabývá se také spotřebitelským chováním, rozhodovacím procesem a motivací zákazníka k nákupu. Praktická část této práce pak seznamuje s výsledky realizovaných rozhovorů s vybranými zástupci cílové skupiny singles. V projektové části této práce je pak navržena finální služba z oblasti cestovního ruchu, která reflektuje požadavky vyplývající z praktické části této práce.
dc.format 116 s. (94.881) bez mezer
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Singles cs
dc.subject spotřebitelské chování cs
dc.subject typologie cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject preference v oblasti dovolené cs
dc.subject online komunikace cs
dc.subject Singles en
dc.subject consumer behavior en
dc.subject typology en
dc.subject life style en
dc.subject qualitative research en
dc.subject holiday preferences en
dc.subject online communication en
dc.title Spotřebitelské chování singles
dc.title.alternative Consumer Behaviour of Singles
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šramová, Blandína
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis presents the consumer behavior of single people. To be able to elabo-rate this thesis several interviews were realized to map the life style of single peple, their notion of what the relationship should be, ways of spending their free time and their holi-day preferences. The purposes of this thesis were to define the group of singles, map their consumer behavior and their holiday preferences; based on the outcome of the qualitative research specific services in turism were to be suggested. The theoretical part of this thesis deals among others with the issue of family and its value in today's world, it lays down the definition of the term "singles". It is also engaged in the consumer behavior, decision-making processes, also it mentions the factors that motivate people to buy things or services. The practical part introduces the outcome of the interviews that were realized with several singles. The project then describes the suggested turism services that reflect the results from the practical part of the thesis.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36824
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
machů_2014_dp.pdf 2.479Mb PDF View/Open
machů_2014_vp.doc 152Kb Microsoft Word View/Open
machů_2014_op.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account