Marketingová strategie společnosti MESSENGER a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová strategie společnosti MESSENGER a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Ovesná, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:06Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:06Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30419
dc.description.abstract Cílem diplomové práce na téma "Marketingová strategie společnosti Messenger a.s." je analyzovat současné postavení vybrané společnosti na trhu kurýrních služeb a z výsled-ných analýz navrhnout marketingovou strategii nové služby. Důvodem výběru tohoto té-matu je současná situace na trhu kurýrních služeb s ohledem na vývoj vnějšího prostředí, zejména konkurenci, zákazníky a ekonomickou krizi. Práce je primárně zaměřena na kurýrní službu Messenger, její vize, mise, cíle, hodnoty, produkty, analýzu vnitřního, blíz-kého a vzdáleného prostředí. Součástí práce je marketingový výzkum spokojenosti zákaz-níků. Výstupy jsou shrnuty do SWOT analýzy. V projektové části práce je návrh marketin-gové strategie pro novou službu, která vyplynula z analýz jako jedna z možných příležitos-tí.
dc.format 84 s. (109 741 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject firemní strategické plánování cs
dc.subject marketingové cíle cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject vize cs
dc.subject mise cs
dc.subject cíle cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject kurýrní služba cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject corporate strategic planning en
dc.subject marketing targets en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject visions en
dc.subject assignments en
dc.subject targets en
dc.subject values en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing survey en
dc.subject courier services en
dc.subject competitors en
dc.title Marketingová strategie společnosti MESSENGER a.s.
dc.title.alternative Marketing Strategy of MESSENGER a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Harantová, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This master's thesis on "Marketing strategy of the company Messenger a.s." aims to ana-lyze the current position of the company on the market of courier services and to design a marketing strategy for new service based on final analysis. The reason for selecting this topic is the current situation of courier service market with regard to the external environ-ment, especially the competitors, customers and economic crisis. The thesis primarily fo-cuses on courier services of the company Messenger a.s., its visions, assignments, targets, values, products, and an analysis of internal, near and distant environment. A part of the thesis is a client satisfaction survey; its results are summarized in the enclosed SWOT analysis. In the project part of the thesis is a proposal of marketing strategy for new ser-vice, which was chosen from the final analysis as the most suitable option.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36829
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
ovesná_2014_dp.pdf 3.465Mb PDF View/Open
ovesná_2014_vp.doc 150Kb Microsoft Word View/Open
ovesná_2014_op.doc 154.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account