Programové synergie mezi rádiem a televizí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Programové synergie mezi rádiem a televizí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Pistolas, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:07Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:07Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30421
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá synergickými procesy mezi programem rádia a televize v rámci společného mediálního domu. V teoretické části je věnována pozornost situaci na českém rozhlasovém a televizním trhu, vymezení klíčových pojmů a úvodu do problematiky synergických procesů. Praktická část představuje sledovaná média, Rádio Čas a Televizi Relax, a popisuje postup kvantitativní analýzy mediálního obsahu se zaměřením na jeho provázanost mezi těmito subjekty z hlediska programu i lidské práce. Práce dále definuje typy synergií, které se liší mírou i komplexností a prezentuje výsledky šetření. Projektová část nabízí řešení, která povedou k navýšení sdíleného obsahu mezi rádiem a televizí za předpokladu nižších nákladů a vyšší efektivity.
dc.format 81 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rádio cs
dc.subject televize cs
dc.subject synergie cs
dc.subject program cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject média cs
dc.subject formát cs
dc.subject radio en
dc.subject television en
dc.subject synergy en
dc.subject programme en
dc.subject content analysis en
dc.subject media en
dc.subject format en
dc.title Programové synergie mezi rádiem a televizí
dc.title.alternative Programme Synergies between Radio and Television
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with synergic processes between the radio and television programme within the framework of the common media house. The theoretical part focuses on the situation on the Czech radio and television market, defining the key concepts and the introduction in the issue of synergic processes. The practical part presents the observed media, Radio Čas and Television Relax, and describes the process of the quantitative analysis of the media content, focusing on its interconnection between these subjects with respect to the programme as well as to human work. The thesis further defines the types of synergies differing both in their extent and complexity, and presents the research results. The project part offers solutions resulting in increasing the shared content between radio and television on the assumption that there will be lower costs and efficiency.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36832
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
pistolas_2014_dp.pdf 3.320Mb PDF View/Open
pistolas_2014_vp.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open
pistolas_2014_op.doc 151Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account