Význam PR v integraci marketingových komunikací a jeho vliv na efektivitu dalších nástrojů marketingové komunikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam PR v integraci marketingových komunikací a jeho vliv na efektivitu dalších nástrojů marketingové komunikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Plassová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:07Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:07Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30422
dc.description.abstract Význam PR v integraci marketingových komunikací a jeho vliv na efektivitu dalších nástrojů marketingové komunikace. Cílem této diplomové práce je poznání potřeb jednak držitelů permanentních vstupenek na domácí zápasy HC PSG Zlín, jednak těch, kteří si kupují standardní jednorázové vstupenky, dále identifikování jejich motivací k nákupu, zjištění jejich vztahu a postoje k nástrojům marketingové komunikace HC PSG Zlín a následné zohlednění těchto skutečností při přípravě projektu, kterým by mělo být dosaženo zvýšení prodejů permanentních vstupenek, resp. zvýšení průměrné návštěvnosti domácích zápasů HC PSG Zlín na Zimním stadionu Luďka Čajky v následující sezóně. V teoretické části je definován vztah člověka ke sportu, sportovní marketing z hlediska sportovních organizací, pojednáno o sportu ve Zlíně, hokejovém klubu HC PSG Zlín a nastíněn postup při realizaci kvalitativního výzkumu in-depth rozhovorů. Obsahem praktické části jsou pak analýzy hloubkových rozhovorů vedených s oběma zmiňovanými skupinami hokejových fanoušků. Poslední část této práce se věnuje prezentaci projektu zohledňujícího výstupy praktické části, jehož účelem je optimalizace nástrojů marketingové komunikace HC PSG Zlín pro nadcházející sezónu s cílem zvýšení prodejů permanentních vstupenek, resp. zvýšení průměrné návštěvnosti domácích zápasů na Zimním stadionu Luďka Čajky.
dc.format 89 s. (132 829 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sport cs
dc.subject hokej cs
dc.subject Zlín cs
dc.subject sportovní marketing cs
dc.subject sportovní organizace cs
dc.subject hokejový klub cs
dc.subject historie hokeje cs
dc.subject image hokeje cs
dc.subject HC PSG Zlín cs
dc.subject Zimní stadion Luďka Čajky cs
dc.subject sportovní fanoušek cs
dc.subject emoce cs
dc.subject permanentní vstupenka cs
dc.subject JEDNA VÍRA cs
dc.subject JEDEN TÝM cs
dc.subject JEDEN CÍL cs
dc.subject sport en
dc.subject hockey en
dc.subject Zlin en
dc.subject sports marketing en
dc.subject sports organisations en
dc.subject hockey club en
dc.subject hockey history en
dc.subject hockey image en
dc.subject HC PSG Zlin en
dc.subject Ludek Cajka Winter stadium en
dc.subject sports fan en
dc.subject emotions en
dc.subject season ticket en
dc.subject ONE FAITH en
dc.subject ONE TEAM en
dc.subject ONE GOAL en
dc.title Význam PR v integraci marketingových komunikací a jeho vliv na efektivitu dalších nástrojů marketingové komunikace
dc.title.alternative Importance of PR in the Integration of Marketing Communications and its Impact on the Effectiveness of Other Marketing Communication Tools
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The importance of Public Relations in the integration of marketing communications and it's influence on the effectivity of other marketing communication tools. The aim of the diploma thesis is to reveal the needs of both the holders of the HC PSG Zlin season tickets and the buyers of standard one-time tickets and the identification of their motivation to buy, finding out their relation and attitude to the HC PSG Zlin marketing communication tools and consecutive taking of these facts into account during the preparation of the project, which should accomplish the rise in the season ticket sale and the increase in the average attendance of the he HC PSG Zlin home matches, that take place at the Ludek Cajka Winter stadium during the following season. In the teoretical part of the thesis the relationship of man and sport is defined as well as sports marketing from the sport organisations point of view, the sport in Zlin and hockey club HC PSG Zlin is introduced, and the process of carrying out the qualitative research - in-depth interviews - is presented. The practical part pursues the analysis of the in-depth interviews, which were conducted with the two previously mentioned hockey fan groups. The final part of this thesis consists of the presentation of the project taking into account the outcomes of the practical part. The purpose of the project is to optimise the HC PSG Zlin marketing communication tools for the upcoming season, aiming at the rise in the season ticket sale and the increase in the average attendance of the he HC PSG Zlin home matches, that take place at the Ludek Cajka Winter stadium.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36833
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-15


Files in this item

Files Size Format View
plassová_2014_dp.pdf 2.377Mb PDF View/Open
plassová_2014_vp.doc 153Kb Microsoft Word View/Open
plassová_2014_op.doc 151Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account