PR komunikace Designbloku 2013

DSpace Repository

Language: English čeština 

PR komunikace Designbloku 2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Blažková, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:13Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:13Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30437
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zhodnocením PR komunikace Designbloku 2013 a jeho marke-tingových aktivit. Autorka měla možnost komunikovat s manažerkou Public Relations La-risou Blichtovou. Teoretická část se zaobírá objasnění teorie arts marketingu a pojmů vzta-hujících se k Public Relations a novým médiím. Praktická část práce je zaměřena na objektivní posouzení komunikace Designbloku 2013 autorkou práce. Autorka sama zhodnotila a analyzovala jednotlivé komunikační aktivity tohoto projektu a na základě teorie a zpracovaných materiálu posoudila, které z aktivit jsou vhodné pro komunikaci s cílovou skupinou. Hlavním cílem této bakalářské práce je objektivní zhodnocení komunikace Designbloku 2013 a navržení nových efektivních možností pro komunikaci s cílovou skupinou.
dc.format s. 63 (76 630 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Designblok 2013 cs
dc.subject marketing cs
dc.subject public relations cs
dc.subject art marketing cs
dc.subject Designblok 2013 en
dc.subject marketing en
dc.subject public relations en
dc.subject art marketing en
dc.title PR komunikace Designbloku 2013
dc.title.alternative PR Communication of Designblok 2013
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kocourková, Ivana
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis evaluates PR communication of Designblok 2013, and its marketing activi-ties. The author had the opportunity to communicate with the Manager of Public Relations Larisa Blichtovou. The theoretical part deals with the clarification of arts marketing theory and concepts related to Public Relations and new media. The practical part is focused on an objective assessment of communication of Designblok 2013. The author herself assess and analyze the various communication activities of the project and based on the theory and processed material she evaluated, which of the activi-ties are suitable for communication with the target group. The main goal of this work is to objectively assess communication Designblok 2013, and propose new effective options for communication with the target group.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36854
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
blažková_2014_dp.pdf 1.789Mb PDF View/Open
blažková_2014_vp.doc 153.5Kb Microsoft Word View/Open
blažková_2014_op.doc 126Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account