Vliv komunikačních nástrojů na seniory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv komunikačních nástrojů na seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harantová, Lenka
dc.contributor.author Bogarová, Daniela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:14Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:14Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30438
dc.description.abstract Práce se zabývá vlivem komunikačních nástrojů na seniory. Cílem práce je zjistit, jak efektivně komunikovat se seniory pomocí správné volby nástrojů komunikačního mixu. V teoretické části je popsána pozice seniorů v kontextu populace, marketingu i médií a je definován pojem senior pro tuto práci. Na ni navazuje kapitola věnovaná komunikačnímu mixu a závěrečná část se týká nákupního chování. V metodologické části je shrnut popis výzkumu a jeho realizace skrze individuální rozhovory s danou cílovou skupinou. V praktické části jsou pak popsány a analyzovány výsledky výzkumu a na ně navazující ponaučení a doporučení.
dc.format 62
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior cs
dc.subject komunikační nástroje cs
dc.subject propagace cs
dc.subject marketing cs
dc.subject PR cs
dc.subject reklama cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject Senior en
dc.subject communication tools en
dc.subject promotion en
dc.subject marketing en
dc.subject public relations en
dc.subject advertising en
dc.subject direct marketing en
dc.subject personal selling en
dc.subject sales promotion en
dc.title Vliv komunikačních nástrojů na seniory
dc.title.alternative Influence of Communication Tools on Senior Citizens
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This thesis is dedicated to an influence of communication tools on seniors. The aim of this work is to find out how to efficiently communicate with seniors through the right choice of the communication tools and why. The theoretical part describes the position of seniors in context of population, marketing and media and defines the concept senior for the purpose of this thesis. Following chapter is dedicated to the communication mix and the last part to the consumer behaviour. In the metodology part the describtion of the research and its realization through individual interviews with given target group is summarized. The practical part describes and analyzes results of the research and proposes advices and suggestions based on them.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36855
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-22


Files in this item

Files Size Format View
bogarová_2014_dp.pdf 4.882Mb PDF View/Open
bogarová_2014_vp.doc 150Kb Microsoft Word View/Open
bogarová_2014_op.doc 151Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account