Znalost a vnímání značky H&M u generace Y v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Znalost a vnímání značky H&M u generace Y v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocourek, Josef
dc.contributor.author Dupalová, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:15Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:15Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30444
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zkoumáním znalosti a vnímání značky H&M u generace Y v České republice. V teoretické části práce jsou vymezeny důležité pojmy jako značka, hodnota značky, znalost, positioning, image a identita značky, dále je definována generace Y, marketingový výzkum, sekundární a komparativní analýza. V praktické časti se bakalářská práce zaměřuje na analýzu a intepretaci dat získaných z primárního marketingového výzkumu, sekundární analýzy a komparativní analýzy výzkumných sond realizovaných v letech 2013 a 2014. Komparativní analýza zkoumá změny ve znalosti a vnímání značky H&M u generace Y v rozmezí jednoho roku. Ze zjištěných dat jsou vyvozeny závěry a doporučení.
dc.format 68 s. (107332 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Značka cs
dc.subject H&M cs
dc.subject znalost cs
dc.subject vnímání cs
dc.subject generace Y cs
dc.subject image cs
dc.subject identita cs
dc.subject Brand en
dc.subject H&M en
dc.subject knowledge en
dc.subject perception en
dc.subject generation Y en
dc.subject image en
dc.subject identity en
dc.title Znalost a vnímání značky H&M u generace Y v České republice
dc.title.alternative Knowledge and Perception of the H&M Brand by Generation Y in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rožek, Michal
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with knowledge and perception of the brand H&M for generation Y in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis are defined important keywords and terms such as brand, brand value, knowledge, positioning, image and brand identity, as defined Generation Y, marketing research, secondary and comparative analysis. The practical part of the thesis focuses on the analysis and interpretation of data obtained from the primary marketing research, secondary analysis and comparative analysis of research probes that were realized in the years 2013 and 2014. Comparative analysis examines the changes in knowledge and perception of the brand H&M for generation Y within one year. From the obtained data are drown conclusions and recommendations.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36863
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
dupalová_2014_dp.pdf 11.84Mb PDF View/Open
dupalová_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open
dupalová_2014_op.doc 157.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account