Dodržování stravovacích norem a předpisů ve věznici

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dodržování stravovacích norem a předpisů ve věznici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kráčmar, Stanislav
dc.contributor.author Koranda, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:17Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:17Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30449
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na dodržování stravných norem a finančních limitů ve Vazební věznici Olomouc v rámci Vězeňské služby České republiky. Teoretická část práce se zabývá přehledem informací a poznatků o výši finančních prostředků a stravných limitů. Obsahuje podrobnější specifikaci stravovacích předpisů pro jednotlivé kategorie obviněných a odsouzených. Praktická část je založena na porovnání jídelních lístků sestavených odborným personálem oddělení logistiky s finančními limity stanovenými nařízením generálního ředitele. Analyzuje plnění finančních limitů podle jednotlivých stravovacích předpisů. Šetřením bylo zjištěno, že stanovené hodnoty finančních limitů stravy vězňů jsou čerpány rovnoměrně bez větších rozdílů od finanční stanovené náležitosti. Výjimkou jsou finanční limity bezlepkové diety a finanční limity malého přídavku pracujících. Je potřeba doporučit zvýšení finančního limitu.
dc.format 50
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční limit cs
dc.subject stravní předpis cs
dc.subject dodržování limitů cs
dc.subject jídelní lístek cs
dc.subject vyhodnocení jídelního lístku cs
dc.subject Financial limit en
dc.subject food regulation en
dc.subject limit observance en
dc.subject menu card en
dc.subject menu card evaluation en
dc.title Dodržování stravovacích norem a předpisů ve věznici
dc.title.alternative Observance of Eating Standards and Regulation in the Prison
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vojtíšková, Petra
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on observance of food and financial limits in the Olomouc Stockade which is part of the Czech Republic prison system. Theoretical part of the thesis is concerned with gathering information and findings about level of financial resources and boarding limits. This part contains a detailed specification of food regulations for individual categories of defendants and convicts. Practical part of the thesis is based on the comparison of menu cards prepared by professional personnel of logistics department and financial limitations defined by a regulation from the general manager. This part analyzes the filling of financial limits according to the individual food regulation. It was examined that the defined value of financial limits of prisoners food are being derived equally without any larger divergence from the financially established terms. The exeptions are financial limitations of gluten free diets and a little addition to the working personnel group. The final outcome is a recommendation of enhancement of the financial limit.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 36870
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
koranda_2014_dp.pdf 2.114Mb PDF View/Open
koranda_2014_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
koranda_2014_op.doc 96Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account