Znalost zvolené značky u cílové skupiny vysokoškolských studentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Znalost zvolené značky u cílové skupiny vysokoškolských studentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocourek, Josef
dc.contributor.author Hladká Maděryčová, Natálie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:19Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30456
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem znalost zvolené značky u cílové skupiny vysokoškolských studentů pojednává o znalosti a vnímání značek Kofola a Coca-Cola u této cílové skupiny. Dále se také zaměřuje na znalost a vnímání reklamních kampaní těchto značek a zda jsou zákazníci ovlivňováni jejich působením. V teoretické části jsou shrnuty hlavní pojmy týkající se tohoto tématu, jako marketingová komunikace, reklamní kampaně, značka, cílová skupina a marketingový výzkum. Praktická část je zaměřena na historii obou značek a popis jejich reklamních kampaní. Dále je zde uvedena analýza výsledků vyplývající z dotazníkového šetření.
dc.format 59 s. (74 570 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject Kofola cs
dc.subject Coca-Cola cs
dc.subject reklamní kampaně cs
dc.subject značka cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject Kofola en
dc.subject Coca-Cola en
dc.subject advertising campaigns en
dc.subject brand en
dc.title Znalost zvolené značky u cílové skupiny vysokoškolských studentů
dc.title.alternative The Knowledge of a Selected Brand by a Selected Group of University Students
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rožek, Michal
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The thesis with the title ,,The knowledge of the chosen brand among the selected group of university students'' deals with the knowledge and perception of the brands Kofola and Coca-Cola for this target group. In addition, it also focuses on the knowledge and percepti-on of the advertising campaigns of these brands and if the customers are influenced by their action. The theoretical part summarizes the main concepts relating to this topic, such as marketing communication, advertisings, brands, target group and marketing research. The practical part is focused on the history of both brands and description of their adverti-sing campaigns. There i salso listed an analysis of the results arising from the questionnaire survey.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36877
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
hladká maděryčová_2014_dp.pdf 6.358Mb PDF View/Open
hladká maděryčová_2014_vp.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open
hladká maděryčová_2014_op.doc 154Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account