Interní komunikace ve firmě Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Interní komunikace ve firmě Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Jašková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:20Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:20Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30460
dc.description.abstract Tato bakalářská práce na téma Interní komunikace ve firmě Continental Automotive Sys-tems Czech Republic, s.r.o., v první části shrnuje teoretické poznatky z problematiky interní komunikace. Vysvětluje základní pojmy, které s tímto tématem souvisí, popisuje nástroje interní komunikace a způsoby měření její efektivity. Druhá (praktická) část práce popisuje zvolenou firmu, prostředky, pomocí kterých se svými zaměstnanci komunikuje a prostřed-nictvím dotazníkového šetření analyzuje stav její interní komunikace. V závěru práce shrnu-je informace získané dotazováním a podává návrhy na zlepšení interní komunikace ve zvolené organizaci.
dc.format 58 stran (78 828 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject organizace cs
dc.subject firma cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject informace cs
dc.subject communication en
dc.subject internal communication en
dc.subject employees en
dc.subject organization en
dc.subject company en
dc.subject marketing research en
dc.subject information en
dc.title Interní komunikace ve firmě Continental Automotive Systems Czech Republic, s.r.o.
dc.title.alternative Internal Communication at the Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o. Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wroblowská, Zuzana
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The topic of Bachelor's thesis is Internal communication in Continental Automotive Czech Republic, s.r.o. company, in the first part it summarizes theoretical knowledge from the issue of internal communication. It explains basic terms which are connected with this to-pic, explains instruments of internal communication and ways to measure its effectiveness. The second (practical) part explains selected company, resources by which it communicates with its employees and through the survey analyzes the condition of its internal communi-cation. In the conclusion summarizes information obtained by questioning and submits pro-posals for improvement of internal communication in the selected company. Another part of the practical part is also the survey which was distributed among employees of the com-pany Continental and determined their awareness and satisfaction with currect status of internal communication there.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36881
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
jašková_2014_dp.pdf 4.863Mb PDF View/Open
jašková_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open
jašková_2014_op.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account