Teenager jako cílová skupina mediální persvaze

DSpace Repository

Language: English čeština 

Teenager jako cílová skupina mediální persvaze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Masárová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:23Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30472
dc.description.abstract Bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat obsahy časopisů určených pro teenagery, Popcorn a Bravo, nalézt v nich persvazivní prvky včetně výskytu značek produktů a pomocí hloubkových rozhovorů s 8 respondenty ve věku 13-16 prokázat působení nejen těchto prvků, ale i celkové komunikace v časopisech ze strany autorů. Teoretická část vymezuje pojmy užívané v textu práce a obsahuje kritickou rešerši odborné literatury a internetových zdrojů na téma média, mediální persvaze a reklama. Praktická část odpovídá na otázku oblíbenosti médií teenagery pomocí sekundárních výzkumů, dále se zabývá čteností tištěných médií cílovou skupinou analyzovanou taktéž pomocí sekundárních výzkumů. Nakonec jsou zanalyzovány obsahy časopisů Popcron a Bravo, je zaznamenána jejich penetrace reklamou a jsou realizovány hloubkové rozhovory se zkoumanou skupinou.
dc.format 76 s. (110 461 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject teenager cs
dc.subject persvaze cs
dc.subject psychologie reklamy cs
dc.subject vliv reklamy cs
dc.subject mediální výchova cs
dc.subject ochrana diváka cs
dc.subject účinek médií cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject analýza obsahu cs
dc.subject časopis pro mládež cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject hloubkové rozhovory cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject marketing en
dc.subject teenager en
dc.subject persuasion en
dc.subject psychology of advertising en
dc.subject the influence of advertising en
dc.subject media education en
dc.subject protection of the viewer en
dc.subject the effect of media en
dc.subject marketing communications en
dc.subject content analysis en
dc.subject a magazine for youth en
dc.subject target group en
dc.subject in-depth interviews en
dc.subject qualitative research en
dc.title Teenager jako cílová skupina mediální persvaze
dc.title.alternative Teenagers as a Target Group of Media Persuasion
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis aims to analyze the contents of magazines for teenagers, Popcorn and Bravo, find within them persuasive elements including the presences of brands and products, persuasive communication, and using in-depth interviews with 8 respondents aged 13 to 16 demonstrate the effect of persuasion. The theoretical part defines the terms used in the text of the thesis contains a critical literature search and web resources on the topic of media, media persuasion and advertising. The practical part answers the question of teenager's media preferences through secondary research, discusses the reading frequency of print media by the target group and also analyzes through secondary research. Finally,it analyzes the contents of a journals Popcron and Bravo, recording their penetration of advertising and in-depth interviews about this are realized with the target group.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36893
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
masárová_2014_dp.pdf 3.332Mb PDF View/Open
masárová_2014_vp.doc 134.5Kb Microsoft Word View/Open
masárová_2014_op.doc 152Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account