Efektivní online komunikace českých knihkupectví s generací Y

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Efektivní online komunikace českých knihkupectví s generací Y

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocourek, Josef
dc.contributor.author Murinová, Dita
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:24Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30476
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o efektivitě nástrojů online komunikace českých knihku-pectví při komunikaci s generací Y. Práce má za úkol zjistit, zda generace Y čte knihy, zda si je kupuje a pokud ano, tak jakým způsobem a čím se při nákupu nechává ovlivňovat. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části práce je definována po-třebná terminologie týkající se generací, online komunikace a knižního trhu. Praktická část obsahuje orientační analýzu, která popisuje stávající využívání online komunikačních ná-strojů českých knihkupectví. Dále také vyhodnocuje výsledky kvalitativního a kvantitativ-ního výzkumu, ze kterých dává doporučení pro efektivní online komunikaci s generací Y.
dc.format 67 s. (90 833)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject generace cs
dc.subject generace Y cs
dc.subject knihkupectví cs
dc.subject online komunikace cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject Generations en
dc.subject Generation Y en
dc.subject Bookstores en
dc.subject Online Communication en
dc.subject Social Networks en
dc.title Efektivní online komunikace českých knihkupectví s generací Y
dc.title.alternative Effective Online Communication of Czech Bookstores with Generation Y
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis examines the subject of effectiveness of online communication tools used by Czech book retailers in their communication with generation Y. This work seeks to determine whether generation Y reads books, whether generation Y representatives buy books and if so, how exactly do they buy them and what influences their consumer behav-iour. This work consists of two parts theoretical and practical. The first part defines all the necessary terminology covering the topics of generations, online communication and book market. The second part is dedicated to a situation analysis, describing how the Czech book retailers use online communication tools nowadays. The second part also evaluates the results of combined quantitative and qualitative research while providing retailers with recommendations on how to make their online communication with generation Y more effective.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36897
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
murinová_2014_dp.pdf 2.189Mb PDF View/Open
murinová_2014_vp.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open
murinová_2014_op.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account