Interní komunikace společnosti NATE

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interní komunikace společnosti NATE

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Němcová, Anna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:25Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:25Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30480
dc.description.abstract Teoretická část práce se věnuje interní komunikaci v rámci oboru public relations, tedy vztahy s veřejností. Je zde upřesněna definice, význam, užití v praxi, současné trendy i nástroje využívané interní komunikací. Dále je tu také definován samotný proces komunikace, verbální, neverbální komunikace a interpersonální komunikace, které mají určitý vliv na jednání zaměstnanců i celé firmy. Součástí teoretické části je rovněž popis marketingových výzkumů, které budou použity pro účely práce. Tedy dotazníkové šetření a individuální polostrukturované rozhovory. Praktická část se zaměřuje na interní komunikaci společnosti NATE, která je lídrem svého oboru na českém trhu. Zde je rozepsán popis společnosti, popis jejích aktivit interní komunikace. Výsledkem praktické části je zhodnocení aktuální situace interní komunikace a ohodnocení interní komunikace zaměstnanci, a dále návrhy na zlepšení a posílení interní komunikace ve vybrané firmě. Cílem práce je popis stávající situace interní komunikace ve zvolené společnosti, aplikace nové formy IK a následné navržení řešení, pro změnu a zlepšení interní komunikace společnosti.
dc.format 70 s.+ 8 s. příloh,105 338 zn.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Komunikace cs
dc.subject verbální komunikace cs
dc.subject neverbální komunikace cs
dc.subject interpersonální komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject nové technologie v PR cs
dc.subject nové trendy v PR cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject nástroje interní komunikace cs
dc.subject firemní časopis cs
dc.subject eventy cs
dc.subject Communication en
dc.subject verbal communication en
dc.subject nonverbal communication en
dc.subject interpersonal commu-nication en
dc.subject public relations en
dc.subject new technologies in PR en
dc.subject internal communication en
dc.subject instruments of internal communication en
dc.subject company magazine en
dc.subject events en
dc.title Interní komunikace společnosti NATE
dc.title.alternative Internal Communication of the NATE Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šuch, Ondřej
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The theoretical part deals with internal communication (IC) within the field of public relations. The definition is specified there, as is the meaning, the use in practice, modern trends and ways of use in internal communication. Next is defined the process of communication, verbal, nonverbal and interpersonal communication and their influence on the behaviour of employees and the whole company. The theoretical part also contains an explanation of market research, which will be used for the purpose of this work, a questionnaire and individual interviews. The practical part is aimed at internal communication in the company NATE, which is the leader in its field in the Czech market. There is a description of the company, the description of its activities of internal communication. The outcome of the practical part is an assessment of the current situation of internal communication and appraisal of IC by the employees, furthermore suggestions for improvement and strengthening of IC in the selected company. The aim of the work is the description of the current situation of IC in the chosen company, the application of a new form of IC and subsequent proposal of a solution for changing and improving IC in the company.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36901
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
němcová_2014_dp.pdf 1.725Mb PDF View/Open
němcová_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open
němcová_2014_op.pdf 577.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account