Vliv televizní reklamy na děti 1. stupně ZŠ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv televizní reklamy na děti 1. stupně ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harantová, Lenka
dc.contributor.author Ondrušáková, Magdaléna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:26Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30481
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je zkoumání vlivu televizní reklamy na děti 1. stupně základní školy. Teoretická část se zabývá definováním reklamy- jejími druhy, funkcemi a vlivy a to především na děti. Vliv televizní reklamy na děti je jednou celou kapitolou teore-tické části. Toho se samozřejmě týká omezení a regulace reklamy v souvislosti s touto cí-lovou skupinu. V praktické části bude pomocí metody focus group zjišťováno, jak děti tráví svůj volný čas. Kolik z něho je u televize a zda si v ní všímají reklam. Nejvíce prostoru bude věnováno právě jejich vztahu k ní, což bude zjišťováno i pomocí jejich reakcí na konkrétní ukázky.
dc.format 64 s. (73 905 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklama cs
dc.subject psychologie reklamy cs
dc.subject děti cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject omezení reklamy cs
dc.subject advertising en
dc.subject children en
dc.subject target group en
dc.subject psychology of Advertising en
dc.subject TV commercial en
dc.title Vliv televizní reklamy na děti 1. stupně ZŠ
dc.title.alternative Influence of Television Advertising on Primary School Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is to investigate the influence of television advertising on children in elementary schools. The theoretical part deals with the definition of advertising- types, functions and effects, especially on children. One whole chapter of the theoretical part is dedicated to the in-fluence of television advertising on children. This is, of course, related to restrictions and regulation of advertising in relation to this target group. The practical part will be using a focus group to determine how children spend their leisure time. For example, how much time they spent watching television and how much attention they pay to commercials. Most of the thesis will be devoted to the children's relationship to commercials and advertising, which will also be determined by their response to specific examples.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36902
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-24


Files in this item

Files Size Format View
ondrušáková_2014_dp.pdf 3.272Mb PDF View/Open
ondrušáková_2014_vp.doc 149.5Kb Microsoft Word View/Open
ondrušáková_2014_op.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account