Ambientní média a jejich využití v sociální reklamě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ambientní média a jejich využití v sociální reklamě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harantová, Lenka
dc.contributor.author Šafaříková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:27Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:27Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30487
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá ambientními médii a jejich využití v sociální reklamě se zaměřením na protikuřácké kampaně, využívající ambientní médium. Teoretická část ob-jasňuje pojmy sociální marketing (včetně komunikačního mixu), sociální reklama, apely, emoce. Zejména emoce strachu, které sociální reklama nejčastěji využívá a dále se soustředí na pojem ambientní marketing, jeho vznik a charakteristika. V praktické části proběhne výzkum vybraných protikuřáckých kampaní a diskuze nad jednotlivými vzorky s CS skupinou, kuřáky a jejich názory na netradiční kampaně.
dc.format 65 s. (83 913 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální reklama cs
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject ambientní marketing cs
dc.subject protikuřácké kampaně cs
dc.subject social advertising en
dc.subject social marketing en
dc.subject ambient marketing en
dc.subject antismoking campaigns en
dc.title Ambientní média a jejich využití v sociální reklamě
dc.title.alternative Ambient Media and their Use in Social Advertising
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šula, Tomáš
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis is looking into ambient media and its using in social advertising. The thesis is focused on antismoking campaign which are using ambient media. In the theoreti-cal part are explained concepts as social marketing (including communication mix of social marketing), social advertising, appeals of advertising, emotions, especially emotions of fear, which is used the most in the social advertising and ambient marketing, its formation and characteristic. In the practical part will be realised the research of selected antismoking campaign and discussion about them with the target group, smokers, about their opinion on unusual campaings.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36909
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-23


Files in this item

Files Size Format View
šafaříková_2014_dp.pdf 1.716Mb PDF View/Open
šafaříková_2014_vp.doc 150Kb Microsoft Word View/Open
šafaříková_2014_op.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account