Využití ambientních médií v sociální reklamě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití ambientních médií v sociální reklamě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harantová, Lenka
dc.contributor.author Šidlo, Petr
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:28Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:28Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30488
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce se věnuje sociální reklamě, její historii, jednotlivým cílům, etickým aspektům a její úloze v sociálním marketingu. Stejně tak pojednává o problematice ambientních médií, jejich začlenění do klasifikace reklamních nosičů a charakteristických vlastnostech, podle nichž jsou děleny na několik typů. Obě tato témata jsou následně propojena v úvodu praktické části, kde je uvedeno několik ukázek realizovaných sociálních kampaní využívajících ambientní média. Díky tomu je následně vybrána vhodná sociální kampaň, které se týká realizovaný marketingový průzkum. Ten je zaměřen na komunikační efekt zkoumaného ambientního média s cílem zjistit, jestli v případě dané kampaně může ambientní médium sloužit jako primární zdroj informací sociální kampaně.
dc.format 64 s. (82 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální reklama cs
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject ambientní média cs
dc.subject ambientní reklama cs
dc.subject guerilla marketing cs
dc.subject guerillová komunikace cs
dc.subject Amnesty International cs
dc.subject Greenpeace cs
dc.subject social advertising en
dc.subject social marketing en
dc.subject non-profit organizations en
dc.subject ambient media en
dc.subject ambient advertising en
dc.subject guerilla marketing en
dc.subject guerilla comunication en
dc.subject Amnesty International en
dc.subject Greenpeace en
dc.title Využití ambientních médií v sociální reklamě
dc.title.alternative Use of Ambient Media in Social Advertising
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šula, Tomáš
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this bachelor thesis deals with social advertising, its history, particu-lar purposes, ethical aspects and its role in social marketing. The issue of ambient media, their inclusion in the classification of advertising media and characteristic features is elabo-rated as well. Both of these topics are linked in the introduction of practical part, which contains some examples of social campaigns using ambient media. Subsequently the ap-propriate social campaign, which the marketing research relates, is selected. The research focuses on communication effect of ambient media in purpose to determine if the ambient media can be a primary source of information in social campaign
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36910
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
šidlo_2014_dp.pdf 2.946Mb PDF View/Open
šidlo_2014_vp.doc 149.5Kb Microsoft Word View/Open
šidlo_2014_op.doc 151Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account