Možnosti a využití kinoreklamy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti a využití kinoreklamy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Vrzala, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:29Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30492
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění efektivity jednosálových kin v rámci mediamixu v České republice. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů z oblasti marketingových komunikací, charakteristikou marketingového mixu, mediamixu a specifikací metod měře-ní investic do médií. Tato část také vymezuje pojem kino jako médium. Praktická část se zabývá možnostmi využití jednosálových kin v rámci marketingové komunikace. Součástí práce jsou také hloubkové rozhovory s klienty a mediálními agenturami, kteří jednosálová kina v rámci svých reklamních kampaní využívají. Na základě hloubkových rozhovorů je možné určit efektivitu tohoto média.
dc.format 68 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jednosálová kina cs
dc.subject kinoreklama cs
dc.subject kino cs
dc.subject mediamix cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject hloubkový rozhovor cs
dc.subject mediální agentura cs
dc.subject médium cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject Single-screen cinemas en
dc.subject Cinema advertising en
dc.subject cinema en
dc.subject mediamix en
dc.subject marketing communications en
dc.subject in-depth interview en
dc.subject media agency en
dc.subject medium en
dc.subject efectivity en
dc.title Možnosti a využití kinoreklamy
dc.title.alternative Possibilities and Use of Cinema Advertising
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Boušková, Martina
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This bachelor work is targeted on finding efectivity of the single-screen cinemas in the mediamix in the Czech Republic. Teoretical part is engaged by defining of terms of marke-ting communications, characteristic of the marketing mix, media mix specifications and methods of measurement of investments in the media. This part also defined the concept of cinema as a medium. The practical part covers the use of the single-screen cinemas in the marketing communications. Part of this work are also in-depth interviews with clients and media agencies who use single-screen cinemas as a part of their advertising campaigns. The effectiveness of this medium is determined by this in-depth interviews.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36914
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
vrzala_2014_dp.pdf 1.536Mb PDF View/Open
vrzala_2014_vp.doc 151.5Kb Microsoft Word View/Open
vrzala_2014_op.doc 148Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account