Statistické zpracování souboru náhodně generovaných čísel s libovolným rozdělením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Statistické zpracování souboru náhodně generovaných čísel s libovolným rozdělením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav
dc.contributor.author Klimt, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:50:19Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3049
dc.description.abstract Cílem této práce bylo vytvořit elektronické podklady ve formě dynamických WWW stránek, které budou sloužit studentům při výuce v předmětu Simulace systémů. Tato práce je zaměřena převážně na oblast statistiky a to zejména z pohledu problematiky generování náhodných čísel. Jsou zde popsány základní pojmy z počtu pravděpodobnosti. Dále jsou charakterizovány algoritmy transformace náhodných čísel na hodnoty náhodných veličin. Pro vybraná náhodná rozdělení byly naprogramovány algoritmy generování hodnot s tímto náhodným rozdělením pracující na rozhraní WWW. Výstupem jsou mimo jiné i statistické charakteristiky daného rozdělení. Vygenerované hodnoty jsou podrobeny i testu chí-kvadrát. cs
dc.format 59 cs
dc.format.extent 2921545 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.05.2037
dc.subject statistics en
dc.subject probability en
dc.subject random numbers en
dc.subject random quantity en
dc.subject chi-square en
dc.subject statistika cs
dc.subject pravděpodobnost cs
dc.subject náhodná čísla cs
dc.subject náhodná veličina cs
dc.subject chí-kvadrát cs
dc.title Statistické zpracování souboru náhodně generovaných čísel s libovolným rozdělením cs
dc.title.alternative Statistical file processing randomly generated numbers with arbitrary division en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vařacha, Pavel
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated Target of my bachelor work was to create electronical data in the form of dynamic WWW pages, which will serve students at education in the subject Simulation systems. This work is focused mainly on area of statistics, especially from the sight of problem of generating random numbers. There are described basic concepts concerning the number of probability. Further there are characterized algorithms of transformation random numbers to random magnitude values. For choice random partition there were programmed computational procedures generating values with this random partition working on interface WWW. The Output includes statistical characteristics of the given partition. Generated values are submitted to the chi-square test. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6232
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject dynamické WWW aplikace cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject počítačem podporovaná výuka cs
local.subject dynamic web applications en
local.subject teaching aids en
local.subject computer-aided learning en


Files in this item

Files Size Format View
klimt_2007_bp.pdfBlocked 2.786Mb PDF View/Open
klimt_2007_vp.doc 296.5Kb Microsoft Word View/Open
klimt_2007_op.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account