Strategický marketingový plán Audiovizuálního centra

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategický marketingový plán Audiovizuálního centra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíková, Jana
dc.contributor.author Nemeškalová, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:31Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:31Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30500
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření strategického marketingového plánu Audiovizuálního centra, které vzniklo pod Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. K tomu směřuje vymezení teoretické základny týkající se problematiky strategického marketingového plánování a prostředí filmového průmyslu. Ve výzkumné části je nejprve provedena analýza makroprostředí, mikroprostředí a interního prostředí Audiovizuálního centra včetně identifikace cílových skupin. Prostřednictvím kvalitativních rozhovorů a diskuze se zástupci vedení FMK UTB, absolventů ateliéru Audiovize a firem Zlínského kraje byly získány inspirativní postřehy a podněty. Ty jsou využity v projektové části k samotné tvorbě strategického marketingového plánu Audiovizuálního centra včetně definice cílů, komunikační strategie, identifikace silných a slabých stránek, příležitostí i hrozeb.
dc.format 98 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject strategický marketingový plán cs
dc.subject kreativní průmysly cs
dc.subject filmový průmysl cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject Audiovizuální centrum cs
dc.subject kvalitativní rozhovory cs
dc.subject analýzy prostředí cs
dc.subject strategic marketing plan en
dc.subject creative industries en
dc.subject film industry en
dc.subject Zlín Region en
dc.subject Audio-visual center en
dc.subject qualitative interviews en
dc.subject analysis of environment en
dc.title Strategický marketingový plán Audiovizuálního centra
dc.title.alternative Strategic Marketing Plan of an Audiovisual Centre
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The main objective of this thesis is to create a strategic marketing plan for the Audiovisual center, which was established at the Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlín. Defining the theoretical base of strategic marketing planning and also film industry environment points to this target. The first part of my research is the analysis of the macro-environment, micro-environment and internal environment of the Audiovisual center, including the identification of target groups. Inspiring insights were obtained through qualitative interviews and discussions with representatives of FMC TBU management, graduates of Studio of Audiovisual Arts and companies in Zlín region. These suggestions are fully utilized in the project part for the creation of a strategic marketing plan of Audiovisual center, including definition of objectives, communication strategy, identifying strengths, weaknesses, opportunities and threats.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36968
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
nemeškalová_2014_dp.pdf 2.745Mb PDF View/Open
nemeškalová_2014_vp.doc 152Kb Microsoft Word View/Open
nemeškalová_2014_op.doc 154Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account