Marketingová strategie Hotelu POHODA Luhačovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová strategie Hotelu POHODA Luhačovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Kubišová, Alžběta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:36Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:36Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30513
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou marketingového prostředí a zhodnocením současného stavu wellness Hotelu POHODA v Luhačovicích, na základě kterého bude navržena vhodná marketingová strategie pro zvýšení obsazenosti hotelu. V teoretické části je podle odborné literatury popsána problematika marketingového strategického plánování zejména v oblasti služeb, konkrétně služeb cestovního ruchu a hotelnictví. V praktické části je z jednotlivých analýz: analýzy marketingového mixu, spokojenosti zákazníků, konkurence a makroprostředí sestavena SWOT analýza hotelu. Na základě těchto analýz je vytvořena poslední projektová část, která je věnována konkrétnímu projektovému řešení, marketingové strategii pro zvýšení obsazenosti hotelu.
dc.format 101 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cestovního ruchu a hotelových služeb cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject wellness cs
dc.subject Hotel Pohoda cs
dc.subject marketing of tourism and hotel services en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject marketing mix en
dc.subject analysis of the current situation en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject wellness en
dc.subject Hotel Pohoda en
dc.title Marketingová strategie Hotelu POHODA Luhačovice
dc.title.alternative Marketing Strategy of the POHODA Luhačovice Hotel
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with analysis of the marketing environment and evaluation of the current situation of wellness Hotel POHODA in Luhačovice, under which will be designed appropriate marketing strategy to increase occupancy of the hotel. The theoretical part describes, based on scientific literature, the issue of marketing strategic planning, particularly in the service sector, specifically tourism services and hotel industry. In the practical part of the thesis the SWOT analysis of hotel is compiled from individual analyzes: an analysis of the marketing mix, customer satisfaction, competition and macro-environment. Based on these analysis the last project part is created, which is dedicated to a specific project solution, marketing strategy to increase occupancy of the hotel.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36983
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-11


Files in this item

Files Size Format View
kubišová_2014_dp.pdf 15.35Mb PDF View/Open
kubišová_2014_vp.doc 154Kb Microsoft Word View/Open
kubišová_2014_op.doc 148.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account