Zavedení reklamní sítě v kabinách výtahů v bytových domech v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zavedení reklamní sítě v kabinách výtahů v bytových domech v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Lečbychová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:37Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:37Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30516
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá projektem Zavedení reklamní sítě v kabinách výtahů v bytových domech v České republice. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, praktické a projektové. Teoretická část vychází z odborné literatury a definuje základní pojmy. Shrnuje problematiku související s projektem: podnikatelský plán, analýzy, které je potřeba udělat před vstupem firmy na nový trh, problematiku bytových družstev a SVJ v ČR a definuje pojmy jako outdoor a indoor reklama. V praktické části diplomová práce identifikuje cílové skupiny, analyzuje trh a konkurenci a shrnuje dílčí závěry do SWOT analýzy. Součástí projektové části je business plán, určený jak pro případného investora nebo partnera, a také doporučení dalšího postupu pro firmu K-Profi, která celý projekt realizuje.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Reklama ve výtahu cs
dc.subject bytová družstva cs
dc.subject SVJ cs
dc.subject analýza trhu cs
dc.subject identifikace cílových skupin cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject business plán cs
dc.subject Advertising in the elevator en
dc.subject housing associations en
dc.subject condominium en
dc.subject market analysis en
dc.subject identification of target groups en
dc.subject competition analysis en
dc.subject business plan en
dc.title Zavedení reklamní sítě v kabinách výtahů v bytových domech v ČR
dc.title.alternative The Introduction of an Advertising Network in Elevators in Residential Buildings in the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Harantová, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the project The introduction of advertising network in the cabs of elevators in residential buildings in the Czech Republic. The thesis is divided into three parts: theoretical, practical and project. The theoretical part is based on the scientific literature and defines the basic concepts. It summarizes the issues related to the project: business plan, analysis that needs to be done before the company entering into a new market, the issue of housing cooperatives and condominium in the Czech Republic and defines terms such as outdoor and indoor advertising. In the practical part of the thesis identifies the target groups, market and competition analyzes and summarizes the partial results into the SWOT analysis. Part of the project is the business plan, designed both for an investor or business partner, as well as recommendati-ons for next steps for the company K-Profi, that the project is implemented.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36986
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
lečbychová_2014_dp.pdf 2.239Mb PDF View/Open
lečbychová_2014_vp.doc 151Kb Microsoft Word View/Open
lečbychová_2014_op.doc 156Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account