Komunikační strategie prevence dětské obezity

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie prevence dětské obezity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Pelikánová, Vendula
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:39Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:39Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30521
dc.description.abstract Každá společnost musí čelit mnoha sociálním problémům. Jejich podoby jsou různé a s postupem času se mění. Mezi nejběžnější patří chudoba, rasová nesnášenlivost, konzumace návykových látek. V dnešní době však přicházejí jevy, které by se dříve do sociální problematiky neřadily. Tímto problém je obezita! Nadváha a obezita se stále častěji začínají projevovat jako sociální neduh. Obezita víc a víc postihuje už děti, a to nejen tím, že způsobuje otylost, ale především zapříčiňuje zdravotní potíže. Práce se proto bude zaměřovat na obezitu u dětí. Teoretická část práce se bude podrobněji věnovat sociálnímu marketingu a sociální reklamě. V praktické části bude proveden kvantitativní výzkum v podobě dotazníků a jeho následné ověření na kvalitativních rozhovorech s rodiči dětí. Na základě výsledků a poznatků provedené analýzy a výzkumu bude projektová část věnována návrhu komunikační strategie a konkrétní kampaně na pomoc v boji s dětskou obezitou. Cílem tohoto oddílu diplomové práce bude poukázat na obezitu jako na závažný zdravotní problém, kterému je potřeba čelit. Celkově by tato práce mohla sloužit jako návrh kampaně pro Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny nebo jiné neziskové organizace zabývající se zdravím obyvatel.
dc.format 116 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject sociální reklama cs
dc.subject dětská obezita cs
dc.subject nadváha cs
dc.subject etika cs
dc.subject apel cs
dc.subject social marketing en
dc.subject social advertising en
dc.subject childhood obesity en
dc.subject overweight en
dc.subject ethics en
dc.subject appeal en
dc.title Komunikační strategie prevence dětské obezity
dc.title.alternative Communication Strategy for the Prevention of Child Obesity
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šramová, Blandína
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated Every society has to face many social problems. These problems are changing over time. Common problems of society are poverty, racial intolerance, and addiction to drugs. Nowadays, however, phenomena that we previously did not consider a social problem, comes up. Overweight and obesity are increasingly being felt as a social affliction. Because this problem affects more and more of the kids, and not only that it causes obesity, but also causes health problems. This work will be focused on children obesity. In the theoretical part, I would like to further pursue social advertising and social marketing. The practical part will include quantitative questionnaire and qualitative research with parents of kindergarten's children. Based on the results and findings of the analysis and research, will be designed a communication strategy and the specific campaign to help combat childhood obesity. The aim of this section of my thesis will highlight obesity as a serious health problem that needs to face. Overall, this work could serve as a campaign proposal for the Ministry of Health, health insurance companies or other non-profit organizations concerned with the health of the population.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36991
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
pelikánová_2014_dp.pdf 2.823Mb PDF View/Open
pelikánová_2014_vp.doc 154Kb Microsoft Word View/Open
pelikánová_2014_op.doc 154Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account