Komunikační kampaň vybrané kulturní činnosti Městského kulturního zařízení Uničov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační kampaň vybrané kulturní činnosti Městského kulturního zařízení Uničov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla
dc.contributor.author Římská, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:40Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:40Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30524
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je představení návrhu komunikační kampaně vybrané kulturní činnosti Městského kulturního zařízení Uničov. Práce je rozdělena na část teoretickou, praktickou a projektovou. Teoretická část vychází z odborné literatury a představuje úvod obsahující relevantní informace obecně o marketingu kultury, marketingové komunikaci na trzích kulturních produktů a o nákupním chování v kulturní oblasti. Praktická část se věnuje především analýze současného stavu komunikace vybrané kulturní činnosti Mladé kameře. Na základě zjištěných dat a teoretickém základu je v projektové části práce připraven návrh komunikační kampaně Mladé kamery.
dc.format 83 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing kultury cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject Městské kulturní zařízení Uničov cs
dc.subject Mladá kamera cs
dc.subject Arts Marketing en
dc.subject Marketing Communications en
dc.subject The Municipal Cultural Center Uničov en
dc.subject The Young Camera en
dc.title Komunikační kampaň vybrané kulturní činnosti Městského kulturního zařízení Uničov
dc.title.alternative Communication Campaign of a Selected Cultural Activity of the Uničov Municipal Cultural Centre
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The main subject of diploma thesis is presentation of design of communication campaign of chosen cultural activity of municipal cultural center Uničov. Thesis is divided into theoretical, practical and project part. The theoretical one is based on the professional literature and represents an introduction that contains general and relevant information of marketing culture, marketing communication on markets of cultural products and shopping behavior in the cultural field. The practical part concerns mainly to current state analysis of the communication of the chosen cultural activity The Young camera. In final part of the thesis there is prepared design of Young camera communication campaign that is based on the gained data and theoretical basis.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36994
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
římská_2014_dp.pdf 16.19Mb PDF View/Open
římská_2014_vp.doc 151Kb Microsoft Word View/Open
římská_2014_op.doc 206Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account