Marketingová komunikace se zaměřením na sociální sítě realitní kanceláře Agentura Zvonek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová komunikace se zaměřením na sociální sítě realitní kanceláře Agentura Zvonek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Zvonková, Eliška
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:42Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30529
dc.description.abstract Sociální média se za velmi krátkou dobu stala součástí našeho života. S nárůstem počtu uživatelů, kteří sociální média využívají, tak logicky roste i zájem firem o jejich využití v rámci marketingové komunikace. Ve své diplomové práci se zabývám tématikou využití sociálních médií na realitním trhu. Zaměřuji se především na Facebook a jeho využití v komunikaci realitních kanceláří a realitních makléřů. V praktické části analyzuji stávající komunikaci Agentury Zvonek a definuji její postavení vůči konkurenci, zabývám se ko-munikovaným obsahem a možnostmi jeho šíření. V projektové části práce navrhuji kon-krétní postupy komunikace Agentury Zvonek k dosažení požadovaných cílů, které vychá-zejí ze závěrů praktické části.
dc.format 91 s. (119 347 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject internet cs
dc.subject sociální média cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject realitní kancelář cs
dc.subject organické šíření příspěvků cs
dc.subject placené šíření příspěvků cs
dc.subject internet en
dc.subject social media en
dc.subject social network en
dc.subject Facebook en
dc.subject real estate en
dc.subject organic spread of post en
dc.subject paid spread of post en
dc.title Marketingová komunikace se zaměřením na sociální sítě realitní kanceláře Agentura Zvonek
dc.title.alternative Marketing Communication with Focus on Social Networks in the Agentura Zvonek Real Estate Agency
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Káčerková, Eliška
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated Social media has become in very short time part of our lives. With the increase in the num-ber of users who use social media, logically grows interest of companies on their use in marketing communication. My diploma thesis deals with the theme of using social media in the real estate market. The focus is mainly on Facebook and its use in communication of real estate agencies and real estate brokers. The practical part analyzes existing communi-cation of real estate Agentura Zvonek and defines its position against the competition, moreover deals with the communicated content and its reach. In the project part I suggest specific tasks for communication of Agentura Zvonek to achieve the desired objectives, which are based on the conclusions of the practical part.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 37002
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
zvonková_2014_dp.pdf 2.463Mb PDF View/Open
zvonková_2014_vp.doc 151Kb Microsoft Word View/Open
zvonková_2014_op.doc 153Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account