Aktuální podpora náhradní rodinné péče tržními subjekty a její další předpokládaný vývoj v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aktuální podpora náhradní rodinné péče tržními subjekty a její další předpokládaný vývoj v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Kašpařík, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:43Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30531
dc.description.abstract Práce se zabývá náhradní rodinnou výchovou z pohledu podpory ze strany firem. V teoretické části vysvětluje problematiku systému a legislativy náhradní péče s přesahem na realizovanou transformaci tohoto systému v České republice. Další kapitoly se zabývají historií dárcovství a filantropií. Kapitola je věnována také fundraisingu, jako modernímu nástroji v oblasti firemní filantropie. Praktická část pak přímo reflektuje současný stav firemních sponzorských aktivit směřovaných na podporu dětských domovů. Analyzuje z mnoha úrovní firmy, které dětské domovy podporují. Obsahem praktické části je také dotazník, který byl těmto firmám poslán, a který analyzuje jejich postoje k problematice ústavní a náhradní rodinné péče. Práce se v závěru pokouší charakterizovat aktuální stav firemní podpory a předpokládaný vývoj této problematiky v České republice.
dc.format 80 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject ústavní péče cs
dc.subject firemní dárcovství cs
dc.subject fundraising cs
dc.subject foster care en
dc.subject residential care en
dc.subject corporate donations en
dc.subject fundraising en
dc.title Aktuální podpora náhradní rodinné péče tržními subjekty a její další předpokládaný vývoj v ČR
dc.title.alternative Current Support of Foster Care by Markets Operators and its Future Development in the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šramová, Blandína
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with institutional and foster care from the perspective of support from market companies. In the theoretical part, the problems of the foster care systém are explained. Another chapter also shows the transformation of this system in the Czech Republic. Other chapters present the history of philanthropy, corporate donations and fundraising, as modern methods in the field of corporate philanthropy. The practical part reflects the current state of corporate sponsorship activities to support institutional care. The thesis analyzes some characteristics of companies that support children's homes. The practical part contains a questionnaire that was sent to these companies. This questionnaire analyzes their attitudes to issues of institutional and foster care. The conclusion summarizes the results of corporate philanthropy and expected development regarding this issue in the country.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Řízení netržních a sociálních služeb cs
dc.thesis.degree-discipline Non-Profit and Social Services Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 37005
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
kašpařík_2014_dp.pdf 4.675Mb PDF View/Open
kašpařík_2014_vp.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open
kašpařík_2014_op.doc 153.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account