Distanční vzdělávání a jeho role v rámci edukačního procesu dospělých

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Distanční vzdělávání a jeho role v rámci edukačního procesu dospělých

Show simple item record

dc.contributor.advisor Opatrný, Pavel
dc.contributor.author Kubaláková, Božena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:43Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30532
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vypracovat analýzu stavu kvalifikace pracovníků na pracovní pozici reprodukční grafik pro média a jejich uplatnění na trhu práce, a to před samotnou tvorbou vzdělávacího programu. Teoretická část diplomové práce je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých se autorka zabývá na základě dostupné literatury, základními pojmy souvisejícími se vzděláváním, učením, motivací, distančním studiem, celoživotním vzděláváním. Praktická část analyzuje stav kvalifikace pracovníků na pracovní pozici reprodukční grafik pro média a jejich uplatnění na trhu práce, a to před samotnou tvorbou vzdělávacího programu vytvořeného na základě ŠVP Reprodukční grafik pro média (34-53-L-01) vyučova-ný na Střední průmyslové škole polytechnické Centru odborné přípravy Zlín. Závěrečná část diplomové práce představuje projekt dalšího vzdělávání "Grafika propagačních mate-riálů", který byl vypracován na základě výsledků analýz provedených v praktické části.
dc.format 86 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject učení cs
dc.subject motivace cs
dc.subject distanční vzdělávání cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject formální učení cs
dc.subject neformální učení cs
dc.subject informální učení cs
dc.subject celoživotní vzdělávání pracovníků cs
dc.subject vzdělávací program cs
dc.subject education en
dc.subject motivation to learning en
dc.subject distance education en
dc.subject vocational training en
dc.subject adult educations en
dc.subject formal education en
dc.subject informal education en
dc.subject motivation to learning en
dc.subject lifelong learning of workers en
dc.subject educational plan en
dc.title Distanční vzdělávání a jeho role v rámci edukačního procesu dospělých
dc.title.alternative Distance Learning and its Role in the Adults Education Process
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to make an analysis of a qualification status of workers on the job position "reproduction graphic for media" and their employment in the labour market before the realization of the educational program itself. The theoretical part is divided into four chapters in which the author deals, on the basis of accessible literature, with the basic terms related to educating, learning, motivation, distance education, lifelong educa-tion. The practical part analyses the status of a qualification of workers on the job position "reproduction graphic for media" and their employment in the labour market before the realization of the educational program itself, which is created on the basis of School Education-al Plan Reproduction Graphic for Media (34-53-L-01), taught at Polytechnic High School Centre of specialized preparation. The final part of the thesis introduces a project of further education, which was made on the basis of the results of analyses performed in the practical part in the field "Graphics of promotional materials".
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Řízení netržních a sociálních služeb cs
dc.thesis.degree-discipline Non-Profit and Social Services Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 37006
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
kubaláková_2014_dp.pdf 4.119Mb PDF View/Open
kubaláková_2014_vp.doc 156.5Kb Microsoft Word View/Open
kubaláková_2014_op.doc 160Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account