Nové trendy v marketingové komunikaci. Artvertising

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nové trendy v marketingové komunikaci. Artvertising

Show simple item record

dc.contributor.advisor Banyar, Milan
dc.contributor.author Částková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:44Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30534
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá artvertisingem, novým trendem v oblasti marketingových ko- munikacích. Vzhledem k tomu, ţe pojem artvertising doposud nebyl jednotně teoreticky zpracován, je teoretická část zaměřena na vyplnění této mezery. Zahrnuje zmapovaní pů- vodu tohoto pojmu, opodstatňuje jeho vnitřní funkční princip prostřednictvím dílčích mar- ketingových přístupů a navrhuje definici tohoto pojmu. Praktická část je věnována rozboru značky Absolut a vybraných kampaní naplňujících podstatu artvertisingu. Výzkumná část se zabývá předprojektovým výzkumem české umělecké scény a vyhodnocením východisek pro vypracováni části projektové.
dc.format 93 (151 160 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Artvertising cs
dc.subject postmoderní marketing cs
dc.subject značka cs
dc.subject CRUSH cs
dc.subject Generace Y cs
dc.subject kultura cs
dc.subject Artvertising en
dc.subject postmodern marketing en
dc.subject CRUSH en
dc.subject Generation Y en
dc.subject culture en
dc.title Nové trendy v marketingové komunikaci. Artvertising
dc.title.alternative New Trends in Marketing Communication. Artvertising
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šula, Tomáš
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with artvertising, a new trend in marketing communication. Due the fact that the term artvertising has not yet been processed to uniformly theory, the theoretical part is aimed at filling this gap. Includes searching for origin of this term. Set ups functio- nal principle through new marketing approaches and the definition of this term. The practi- cal part is devoted to the analysis of brand Absolut and selected campaigns fulfilling nature of artvertising. The research section deals with Czech art scene and their attitudes to colla- boation with commercial brands and than evaluating the bases for the elaboration of the project.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 37019
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
částková_2014_dp.pdf 2.951Mb PDF View/Open
částková_2014_vp.doc 154Kb Microsoft Word View/Open
částková_2014_op.doc 154Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account