Mediální obraz sociálního podnikání v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mediální obraz sociálního podnikání v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Kropáčová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:44Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30536
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá mediálním obrazem sociálního podnikání v České republice. Jejím hlavním cílem je na teoretickém základu posoudit současný stav problematiky prezentovaný veřejnosti i odborníkům prostřednictvím masových médií. Výsledky výzkumu přináší řadu kvantitativních dat, která objektivně reflektují specifika národní ekonomiky i přístup novinářů k vybranému tématu, identifikují možné cesty, jak se v rámci podpory společensky prospěšného podnikání ubírat dále. Doporučení vyplývající z interpretace dat posloužily jako principiální východiska pro tvorbu komunikační strategie, jejímž hlavním záměrem je mediální obraz zlepšit, a tím aktivizovat dlouhodobou změnu ve vnímání podnikání jako nástroje společenské změny.
dc.format 126
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální podnikání cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject media relations cs
dc.subject mediální obraz cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject Impact Hub Praha cs
dc.subject social enterpreneurship en
dc.subject content analysis en
dc.subject media relations en
dc.subject media image en
dc.subject communication strategy en
dc.subject Impact Hub Praha en
dc.title Mediální obraz sociálního podnikání v České republice
dc.title.alternative Media Image of Social Enterpreneurship in the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šramová, Blandína
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with media image of social entrepreneurship in the Czech Republic. Its main aim is to asses current state of this issue presented by media both to public and professionals. Research results bring a series of quantitative data which objectively reflect specifics of national economy and attitude of journalists to the selected topic. They also identify possible ways how to move supporting social business further. Recommendations based on data interpretation are used as fundamental basis for creating a communication strategy aimed to make the media image better and activate a long term change of seeing business as an instrument of social change by that.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 37021
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
kropáčová_2014_dp.pdf 2.733Mb PDF View/Open
kropáčová_2014_vp.doc 152.5Kb Microsoft Word View/Open
kropáčová_2014_op.doc 153Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account