Low-cost budování značky SubInk Tattoo Studio

DSpace Repository

Language: English čeština 

Low-cost budování značky SubInk Tattoo Studio

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šula, Tomáš
dc.contributor.author Glombíček, Martin
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:45Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30540
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá nízkorozpočtovým budováním značky SubInk Tattoo Stu-dio. První částí práce je část teoretická, která se věnuje rešerši odborné literatury týkající se pojmu značka a budování značky (brand a brand building). Práce se dále zaměřuje na téma marketingového mixu a uvedením do problematiky nízkonákladových marketingových nástrojů, mezi které řadíme například e-marketing, event marketing, guerilla marketing a další. Teoretická část je zakončena metodologií. Následující praktická část obsahuje základní informace o tetování a historii zvolené spo-lečnosti. Poté je pozornost věnována kvantitativní i kvalitativní analýze a možným dopo-ručením a návrhům pro nízkonákladové budování značky SubInk Tattoo Studio. Závěrečná část práce se věnuje zhodnocení přínosu práce a verifikaci výzkumných otázek.
dc.format 56 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject značka cs
dc.subject budování značky cs
dc.subject nízkonákladové marketingové nástroje cs
dc.subject tetování cs
dc.subject brand en
dc.subject brandbuilding en
dc.subject low-cost marketing instruments en
dc.subject tattoo en
dc.title Low-cost budování značky SubInk Tattoo Studio
dc.title.alternative Low-cost Brandbuilding of SubInk Tattoo Studio
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rožek, Michal
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on low-cost brandbuilding of SubInk Tattoo Studio. The first part of thesis is theoretical part which is dedicated to research of professional literature related to brand and brandbuilding concepts. Next part is aimed at marketing mix and introduction to low-cost marketing instruments such as e-marketing, event marke-ting, guerilla marketing and others. Theoretical part is ended wiuth methodology. The following practical part includes basic informations about tattoo and a history of selec-ted company. After that, the focus is aimed at quantity and quality analysis and possible suggestions for low-cost brandbuilding of SubInk Tattoo Studio. The last part of thesis focuses on evaluation of the contribution of this thesis and verificati-on of researched questions.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 37025
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
glombíček_2014_dp.pdf 2.347Mb PDF View/Open
glombíček_2014_vp.doc 154Kb Microsoft Word View/Open
glombíček_2014_op.doc 155Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account