[NEOBHÁJENO] Webová prezentace města/obce

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Webová prezentace města/obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šula, Tomáš
dc.contributor.author Rypl, Jiří
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:46Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30542
dc.description.abstract Tato bakalářská práce analyzuje současný stav internetové prezentace obce Velké Karlovi-ce. Pojednává o tom, jak moc je tato forma komunikace pro město/obec důležitá. Zaměřuje se na její provedení převážně z technického a uživatelského hlediska. Práce popisuje vznik a vývoj prezentace od jejího počátku a nastiňuje její vývoj do budoucna. Cílem bakalářské práce je poskytnout technický rozbor celé webové prezentace obce Velké Karlovice, zhod-notit ji pomocí dotazníkového šetření a navrhnout optimální formu prezentace pro turisticky atraktivní obec.
dc.format 58 s. (70 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Prezentace cs
dc.subject Velké Karlovice cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject internet cs
dc.subject Presentation en
dc.subject Velke Karlovice en
dc.subject communication en
dc.subject internet en
dc.title [NEOBHÁJENO] Webová prezentace města/obce
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Web Presentation of a Town/Municipality
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Boušková, Martina
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated This thesis analyzes the current status of the Internet presentation of the village of Velke Karlovice. It is about how this form of communication for the city/town important. It fo-cuses primarily on the implementation of technical and user perspective. The work describes the origin and evolution of presentation from its inception and outlines its future development. Aim of this work is to provide a technical analysis of the entire website of the village of Velke Karlovice, appreciation notit it using questionnaire survey and propose the optimal form of presentation for the attractive village.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 37031
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2014-04-25
local.subject WWW stránky cs
local.subject města cs
local.subject teritoriální marketing cs
local.subject web pages en
local.subject cities and towns en
local.subject regional marketing en


Files in this item

Files Size Format View
rypl_2014_dp.pdf 2.380Mb PDF View/Open
rypl_2014_vp.doc 158.5Kb Microsoft Word View/Open
rypl_2014_op.doc 151Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account