Využití účetních výkazů ve finanční analýze

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití účetních výkazů ve finanční analýze

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mrázková, Sylva
dc.contributor.author Bernatíková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:49Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30549
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou účetních výkazů a finanční analýzy. Práce je rozdělena do dvou částí - části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje charakteristiku účetních výkazů, jejich vzájemnou provázanost, mezinárodní standard IFRS a popis základních metod finanční analýzy. V praktické části je ve zkratce představena analyzovaná společnost a následně je provedena finanční analýza a to za použití metod popsaných v teoretické části. Závěr bakalářské práce je věnován zhodnocení finanční situace společnosti, finančnímu vývoji firmy v letech 2011 2013 a návrhům a doporučení pro zlepšení současného stavu.
dc.format 80 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject mezinárodní standard IFRS cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject metody finanční analýzy cs
dc.subject financial statements en
dc.subject International Financial Reporting Standards - IFRS en
dc.subject financial analysis en
dc.subject methods of financial analysis en
dc.title Využití účetních výkazů ve finanční analýze
dc.title.alternative Uses of Financial Statements in Financial Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the financial statements and financial analysis. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains the characteristics of financial statements, their interdependence, international standard IFRS and description of basic methods of financial analysis. In the practical part is introduced analysed company and financial analysis is performed on methods which were described in theoretical part. The conclusion of this work is devoted to the evaluation of the company's financial position, financial development of the company in the years 2011 - 2013 and suggestions and recommendations to improve the current situation.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37038
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
bernatíková_2014_dp.pdf 1.814Mb PDF View/Open
bernatíková_2014_vp.pdf 746.8Kb PDF View/Open
bernatíková_2014_op.pdf 730.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account