Program rozvoje obce Bohuslavice u Zlína

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje obce Bohuslavice u Zlína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Puškáčová, Jana
dc.contributor.author Černošková, Marcela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:49Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30550
dc.description.abstract Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala Program rozvoje obce Bohuslavice u Zlína. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodu Vás seznamuji s obcí Bohuslavice u Zlína, s důvodem, proč jsem si dané téma vybrala a vytyčuji cíle bakalářské práce. Teoretická část se věnuje základním pojmům souvisejícími s obcí a jejím rozvojem. Druhá část je praktická, kde specifikuji různá odvětví obce Bohuslavice u Zlína. V praktické části je zpracována socioekonomická analýza a analýza hospodaření. Získané poznatky jsou vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy. Na základě SWOT analýzy jsou stanoveny priority a strategické cíle pro rozvoj obce. Na závěr práce je navržen projekt, na který by se obec mohla zaměřit.
dc.format 88 s., 2 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject program rozvoje obce cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject analýza hospodaření cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle rozvoje cs
dc.subject development programme of the municipality en
dc.subject socioeconomics analysis en
dc.subject management analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic aims of the development en
dc.title Program rozvoje obce Bohuslavice u Zlína
dc.title.alternative Development Programme of the Municipality Bohuslavice u Zlína
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the Development Programme of the Municipality Bohuslavice u Zlína. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical one. The introduction describes the municipality Bohuslavice u Zlína, my resolution to choose this topic and aims of this thesis are clarified. The theoretical part is focused on basic concepts associated and its development. The practical part specifies variety of sectors of Bohuslavice u Zlína. In the practical part there is described socioeconomic and management analysis. Findings are evaluated using SWOT analysis. According to SWOT analysis priorities and strategic aims for development of municipality are determined. The conclusion proposes project which might be beneficial for Bohuslavice u Zlína.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37039
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
černošková_2014_dp.pdf 2.688Mb PDF View/Open
černošková_2014_vp.pdf 745.7Kb PDF View/Open
černošková_2014_op.pdf 774.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account