Posouzení hospodaření na základě účetní závěrky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení hospodaření na základě účetní závěrky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Randusová, Iva
dc.contributor.author Klabazňová, Ludmila
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:50Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30555
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá rozborem účetní uzávěrky a závěrky. Teoretická část zahrnuje popis inventarizace, účetních výkazů jako je rozvaha, výkaz zisku a ztráty. Praktická část se skládat z analýz, kterou jsou vypočítány na základě podkladů účetních výkazů z minulých účetních období. Jsou zde popsány účetní operace související s účetní uzávěrkou a jejich účtování. Na závěr celé práce jsou navržena doporučení, opatření a návrhy pro firmu. Pro zlepšení budoucího hospodaření společnosti, vycházející z výsledků analýzy společnosti.
dc.format 82 s. (104 890 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Účetní uzávěrka cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject analýza cs
dc.subject inventarizace a účtování cs
dc.subject Statement of accounts en
dc.subject financial statements en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject balance sheet en
dc.subject financial analysis en
dc.subject inventory and accounting en
dc.title Posouzení hospodaření na základě účetní závěrky
dc.title.alternative Appraisal of Economic Activity on the Basis of Financial Statement
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is dealing with the analysis of statements of account and financial statements. The theoretical part includes a description of the inventory, accounting statements such as balance sheet, profit and loss statement. The practical part consists of analyzes that are calculated on the basis of documents of the financial statements of the previous accounting period. There are described accounting operations at the end of the financial year and accounting. At the conclusion of the thesis are possible solutions, measures and proposals for the firm. How to improve the future of the economic activities Company based on the results of financial analysis of the company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37045
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
klabazňová_2014_dp.pdf 2.006Mb PDF View/Open
klabazňová_2014_vp.pdf 543.9Kb PDF View/Open
klabazňová_2014_op.pdf 626.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account