Posouzení hospodaření obce Vlachovice v letech 2011-2013

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení hospodaření obce Vlachovice v letech 2011-2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nejedlá, Ludmila
dc.contributor.author Kocerová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:51Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30556
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá posouzením hospodaření obce Vlachovice v letech 20112013. Práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a části praktické. Teoretická část na základě literární rešerše objasňuje pojmy související s veřejnou správou a jejím hospodařením. Dále je popsána finanční analýza. Praktická část nejprve charakterizuje obec Vlachovice. Poté jsou zkoumány příjmy a výdaje obce a za pomocí vybraných ukazatelů je zpracována jednoduchá finanční analýza. V této částí je také popisován projekt obce a jeho financování. Závěr praktické části navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření obce.
dc.format 70 s. (77 984 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Veřejná správa cs
dc.subject obec cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject dluhový ukazatel cs
dc.subject projekt obce cs
dc.subject Public administration en
dc.subject municipality en
dc.subject budget en
dc.subject liquidity en
dc.subject indebtedness en
dc.subject debt indicator en
dc.subject municipal project en
dc.title Posouzení hospodaření obce Vlachovice v letech 2011-2013
dc.title.alternative Appraisal of Financial Management of Vlachovice Municipality in Years 2011-2013
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the appraisal of financial management of Vlachovice municipality during years 20112013. The thesis is divided into two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part which is based on literary research clarifies concepts associated with public administration and with its financial management. The financial analysis is described further. First, the practical part characterizes the municipality Vlachovice. The incomes and expenses of the municipality are examined then, and with the use of selected indicators is made a financial analysis. In this part is also approached a project created in the municipality and its financing. In the conclusion of the practical part there are suggested the possible recommendations for the improvent of the municipal financial management.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37046
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
kocerová_2014_dp.pdf 1.668Mb PDF View/Open
kocerová_2014_vp.pdf 546.8Kb PDF View/Open
kocerová_2014_op.pdf 707.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account