Posouzení finanční situace společnosti Emka interiery s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Posouzení finanční situace společnosti Emka interiery s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševčíková, Šárka
dc.contributor.author Krčová, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:51Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30557
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti Emka interiery s. r. o. v letech 2010 až 2012. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je zpracována základní teorie finanční analýzy, její postup, metody a ukazatele. Jsou zde popsány účetní výkazy, které jsou důležité pro zpracování finanční analýzy, jako jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha a další. V praktické části je stručně charakterizována analyzovaná společnost a analýza absolutních, rozdílových, poměrových a některých souhrnných ukazatelů. V závěru práce je vyhodnocena celková finanční situace podniku a jsou navrhnuta doporučení na zlepšení.
dc.format 71. (66 487 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject bilanční pravidla cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject ukazatele finanční analýzy cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject balance sheet rules en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject differential indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject horizontal and vertical analysis en
dc.title Posouzení finanční situace společnosti Emka interiery s.r.o.
dc.title.alternative Appraisal of Financial Situation of Company Emka interiery s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on the financial analysis of the company Emka interiery s. r. o. from 2010 to 2012. The work is dividend into two parts: theoretical and practical. In the theoretical, the basic theory of financial analysis, its procedures, methods and indicators are processed. It also describes the financial statements, which are important for processing financial analysis such as profit and loss, balance sheet, etc. The practical part is dedicated to brief characteristics of the analyzed company and analysis of absolute, differential, ratio and some indices. In conclusion, the overall financial situation of the company is appraised and recommendations for improvement are proposed.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37047
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
krčová_2014_dp.pdf 1.676Mb PDF View/Open
krčová_2014_vp.pdf 569.4Kb PDF View/Open
krčová_2014_op.pdf 740.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account