Návrh změny kalkulačního systému společnosti XY s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh změny kalkulačního systému společnosti XY s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heczková, Eva
dc.contributor.author Linková, Nikola
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:52Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30560
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je navrhnout vhodnou kalkulaci pro společnost XY s.r.o., která bude poskytovat podrobné podklady pro stanovení nákladů jednotlivým výkonům. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické části. První, teoretická část provádí průzkum literárních zdrojů a zpracovává podklady pro praktickou část z oblasti manažerského účetnictví, a to zejména nákladů a kalkulací. V praktické části je nejprve představen profil společnosti XY s.r.o. Nezbytnou součástí praktické části je analýza nákladů společnosti, analýza stávajícího kalkulačního systému a následný návrh nového kalkulačního systému. V závěru práce je navržena a doporučena kalkulační metoda a také kalkulační vzorec, který je pro společnost XY s.r.o. nejvhodnější.
dc.format 77 s. (90 777 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza nákladů cs
dc.subject přímé náklady cs
dc.subject nepřímé náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject kalkulační vzorec cs
dc.subject Analysis of Costs en
dc.subject Direct Costs en
dc.subject Indirect Costs en
dc.subject Calculation en
dc.subject Calculation Formula en
dc.title Návrh změny kalkulačního systému společnosti XY s.r.o.
dc.title.alternative Proposal for a Change of Costing System in Company XY s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to propose a suitable calculation for company XY s.r.o. which provides detailed data for determination of costs of company's products. The work consists of two parts a theoretical and practical part. The theoretical part carries out research a literary sources and processes documents for the practical part of management accounting in particular costs and calculations. The profile of company XY s.r.o. is introduced in the practical part. Essential portions of the practical part are cost analysis, analysis of the existing costing system and subsequent proposal of optimization costing system. Conclusion consists of suggested and recommended calculation method and calculation formula suited for company XY s.r.o.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37050
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
linková_2014_dp.pdf 2.612Mb PDF View/Open
linková_2014_vp.pdf 673.4Kb PDF View/Open
linková_2014_op.pdf 614.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account