Analýza hospodaření obce Zádveřice-Raková za účelem jeho zlepšení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza hospodaření obce Zádveřice-Raková za účelem jeho zlepšení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heczková, Eva
dc.contributor.author Mikeska, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:52Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30563
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a následné zhodnocení hospodaření obce Zádveřice-Raková v letech 2011 - 2013. V první části je zachycena teorie dotýkající se této problematiky. Je zde charakterizován nejen veřejný sektor a jeho úloha v ekonomice, ale také obce a jejich funkce. V další kapitole se práce specializuje na hospodaření obcí a poslední část bakalářské práce je zaměřena na metody finanční analýzy. Praktická část je věnována charakteristice obce Zádveřice-Raková, především její historii, struktuře a spolupráci mezi okolními obcemi. V dalších kapitolách jsou provedeny analýzy aktiv, pasiv, příjmů a výdajů obce a jednotlivé ukazatele finanční analýzy. V závěrečné kapitole jsou navržena různá doporučení vedoucí ke zlepšení hospodaření obce.
dc.format 80 s. (94 048 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Veřejný sektor cs
dc.subject obec cs
dc.subject rozpočet obce cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject Public sector en
dc.subject municipality en
dc.subject municipal budget en
dc.subject financial analysis en
dc.subject revenues en
dc.subject expenses en
dc.title Analýza hospodaření obce Zádveřice-Raková za účelem jeho zlepšení
dc.title.alternative The Analysis of Management of the Municipality Zádveřice-Raková for the Purpose of its Improving
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on analysis and consecutive evaluation of the management of municipality Zádveřice-Raková in the years 2011 - 2013. The first part captures theory which is touching this issue. There is characterized not only the public sector and its part in economy, but also municipalities and their functions. In next chapter, the thesis is specialized on management of municipalities and the last chapter of this part is focused on financial analysis methods. The practical part deals with the characteristic of the village Zádveřice-Raková including its history, structure and cooperation between surrounding villages. In next chapters, there are performed analysis of assets, liabilities, revenues and expenses of the village and individual indicators of financial analysis. In the last chapter, there are suggested various recommendation which are leading to improve management of the municipality.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37053
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
mikeska_2014_dp.pdf 1.349Mb PDF View/Open
mikeska_2014_vp.pdf 659.7Kb PDF View/Open
mikeska_2014_op.pdf 609.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account