Projekt bezlepkové pekárny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt bezlepkové pekárny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pospíšil, Michal
dc.contributor.author Masaříková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:54Z
dc.date.issued 2014-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30567
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou spojenou se zařízením potravinářského provozu, v tomto případě bezlepkovou pekárnou. Jsou zde popsány podmínky ze zákona dané, které musí splnit provozovatel. Jsou to podmínky z hlediska hygieny a legislativy pro konkrétní provoz a zaměstnance. Dále se práce zabývá problematikou spojenou s držením bezlepkové diety, jsou zde uvedeny seznamy zakázaných a povolených potravin, seznámení s onemocněním celiakie. Pak je zde popsaná pekárna Petra Blahy i s výrobky, které se v ní vyrábějí. Praktickou částí je dotazníkový průzkum týkající se kvality a dostupnosti bezlep-kového pečiva na trhu.
dc.format 54
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject celiakie cs
dc.subject bezlepková pekárna cs
dc.subject bezlepkové výrobky cs
dc.subject bezlepková dieta cs
dc.subject Coeliac en
dc.subject gluten-free bakery en
dc.subject gluten-free products en
dc.subject gluten-free diet en
dc.title Projekt bezlepkové pekárny
dc.title.alternative The Project of Gluten-free Bakery
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mrázek, Josef
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis piece of work focus on things around machines of food industry operation in this case gluten-free bakery.Firstly, there are conditions described which are defined by law and an operator has to fulfill them. These conditions are according to hygienic and legislative norms specified for particular operation and employees.Secondly, the thesis is about gluten-free diet, there are lists of food which is forbidden or allowed to eat and the information about the illness connected with this diet.Thirdly, there is the bakery of Petr Blaha described and also products that are produced možná jde i made there.Last but not least, you can read about questionnaire research it is in the practical part which is about a quality and availability of the glutten-free bread on the market.
dc.description.department Ústav technologie potravin
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 37057
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
masaříková_2014_dp.pdf 2.249Mb PDF View/Open
masaříková_2014_vp.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open
masaříková_2014_op.doc 98Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account