Finanční analýza firmy XY a návrh vhodných finančních produktů Komerční banky, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza firmy XY a návrh vhodných finančních produktů Komerční banky, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydra, Oldřich
dc.contributor.author Adámková, Ivona
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:54Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30568
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje Komerční banku. Zaměřuje se na její produkty a cíle. Dále působení KB v České republice a odlišení od konkurence. Hlavním cílem práce je doporučit vhodné produkty Komerční banky náhodné firmě. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je seznámení s Komerční bankou a její popis, dále je specifikována finanční analýza a její ukazatelé. V praktické části je vybrána vhodná firma z obchodního rejstříku, kde jsou uveřejněny podklady, za pomocí kterých je možné zpracovat finanční analýzu. Nejprve je tato firma charakterizována a poté následuje vyhodnocení finanční analýzy dle dosažených výsledků. Následně jsou firmě doporučeny vhodné produkty Komerční banky. Na závěr je odůvodnění zvolených finančních produktů.
dc.format 74 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject Komerční banka cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject výkaz zisku a ztrát cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject Komerční banka en
dc.subject Cash Flow en
dc.subject Profit and Loss Account en
dc.subject Balance Sheet en
dc.subject Financial Statement en
dc.title Finanční analýza firmy XY a návrh vhodných finančních produktů Komerční banky, a.s.
dc.title.alternative Financial Analysis of the Company XY And Proposal for Appropriate Financial Products of Komerční Banka, A.S
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes Komerční banka. The main goal of this thesis is to recommend appropriate products of Komerční banka to an arbitrary company. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. In the theoretical part there is familiarization with KB and its description, and then there is a financial analysis and its indicators. In the practical part there is an appropriate company from the commercial register chosen. Firstly, the company is characterized; secondly, an assessment of a financial analysis by achieved results follows. Subsequently, appropriate products of KB are recommended to the company. At the end of thesis there is a justification for selected financial products and comparison.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37060
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
adámková_2014_dp.pdf 1.362Mb PDF View/Open
adámková_2014_vp.pdf 618.1Kb PDF View/Open
adámková_2014_op.pdf 840.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account