Program rozvoje města Mohelnice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Mohelnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Machálková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:52:14Z
dc.date.available 2010-07-14T20:52:14Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3056
dc.description.abstract Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala téma Program rozvoje města Mohelnice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, techniky a metody související se zpracováním programu rozvoje a také legislativní rámec, který upravuje regionální rozvoj a fungování obcí. Praktická část je rozsáhlejší a obsahuje rozbor kapitol, které se týkají různých oblastí. Jednotlivé oblasti se zaměřují na-příklad na socioekonomický stav města, infrastrukturu, hospodaření, životní prostředí města a další. Součástí praktické části je také SWOT analýza města, ze které vyplývají přednosti a nedostatky rozvoje města. Dále jsou zde také navrženy strategické cíle a opatření potřebné k jejich dosažení, na které navazuje katalog projektů, který by mohl do budoucna přispět k nastartování dalšího rozvoje města. cs
dc.format 79 stran cs
dc.format.extent 2376698 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject program rozvoje cs
dc.subject město Mohelnice cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject hospodaření města cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Development programme en
dc.subject the town of Mohelnice en
dc.subject strategic goal en
dc.subject town economy en
dc.subject regional policy en
dc.subject project catalogue en
dc.title Program rozvoje města Mohelnice cs
dc.title.alternative The Development Program for the town of Mohelnice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated For my Bachelor's paper, I opted for the topic of Development Programme for the town of Mohelnice. The paper comprises two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the fundamental notions, techniques and methods relating to processing the devel-opment programme as well as legislation framework directed at regional development and functioning of municipalities. The practical part is rather more extensive and comprises sev-eral chapters analysing the various aspects of this issue. The particular fields of interest contained herein focus on issues of the likes of the town's socio-economic status, the infra-structure, its economy, the environment and other. The practical part of the work also in-cludes a SWOT analysis on the town resulting in identification of the strengths and weak-nesses in its development. Additionally, the paper proposes strategic goals and measures necessary for their achievement, followed-up by a project catalogue which might in the future contribute to initiating further development of the town. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5640
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
machálková_2007_bp.pdfBlocked 2.266Mb PDF View/Open
machálková_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
machálková_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account