Posouzení hospodaření obce Újezd za účelem zlepšení ekonomické situace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení hospodaření obce Újezd za účelem zlepšení ekonomické situace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heczková, Eva
dc.contributor.author Maňasová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:54Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30571
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na posouzení hospodaření obce Újezd v letech 20112013. Cílem bakalářské práce je zjistit a vyhodnotit, jak obec hospodařila a zároveň navrhnout možná opatření, která povedou ke zlepšení ekonomické situace. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy, jako je veřejná správa, rozpočet, rozpočtová skladba. Zmíněna je také finanční analýza. V praktické části je charakterizována obec Újezd. Dále je provedena finanční analýza hospodaření, která je především orientována na analýzu příjmů a výdajů. Vymezeny jsou i vybrané ukazatele finanční analýzy. V závěru je zhodnoceno hospodaření obce Újezd a jsou navržena opatření ke zlepšení ekonomické situace.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject samospráva cs
dc.subject obec Újezd cs
dc.subject hospodaření obce cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject autonomy en
dc.subject municipality Újezd en
dc.subject management of the municipality en
dc.subject budget en
dc.subject income en
dc.subject expense en
dc.subject financial analysis en
dc.title Posouzení hospodaření obce Újezd za účelem zlepšení ekonomické situace
dc.title.alternative Review of Financial Management of Újezd Village for the Purpose of Economic Situation Improvement
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor work evaluates the economic activity of the village of Újezd in period 20112013. The objective of the thesis is to find out and assess the management of this village and at the same time to suggest possible changes that will lead to the improvement of its economic situation. The work is divided into two parts; theoretical and practical. The theoretical part characterizes the basic concepts such as public administration, budget, incomes and expenses. Also outlined is the financial analysis. The practical part describes the village of Újezd in detail. It contains the financial analysis of the economic management and primarily focuses on analyzing the budget. This section further defines individual indicators of the financial analysis. The management of economic activities in Újezd is assessed in the conclusion of the thesis, including the proposal of changes to improve the economic situation.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37063
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
maňasová_2014_dp.pdf 2.316Mb PDF View/Open
maňasová_2014_vp.pdf 650.9Kb PDF View/Open
maňasová_2014_op.pdf 597.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account