Analýza dlouhodobého majetku a zhodnocení budoucí investice PODHORANU LUKOV, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza dlouhodobého majetku a zhodnocení budoucí investice PODHORANU LUKOV, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Geletová, Ilona
dc.contributor.author Opršalová, Dana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:55Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30572
dc.description.abstract Bakalářská práce se bude zabývat analýzou dlouhodobého majetku a zhodnocením budoucí investice v dané společnosti. V teoretické části bude charakterizován dlouhodobý majetek z pohledu rozdělení, pořízení, oceňování, odepisování apod. Další část teorie bude věnována vysvětlením pojmů investice, investiční rozhodování a budou uvedeny metody hodnocení efektivnosti investice. Na začátku praktické části bude charakterizována daná společnost. Poté bude proveden rozbor dlouhodobého hmotného majetku za poslední tři roky. Dále bude pomocí různých metod zhodnocena efektivnost investice. Z výsledků bude patrné, zda společnost investici uskuteční a jaké budou přínosy.
dc.format 64 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dlouhodobý hmotný majetek cs
dc.subject investice cs
dc.subject zdroje financování investic cs
dc.subject hodnocení efektivnosti investic cs
dc.subject čistá současná hodnota cs
dc.subject Long-term tangible property en
dc.subject Investment en
dc.subject Investment financing en
dc.subject Sourcese valuation of investment efficiency en
dc.subject Pure contemporary value en
dc.title Analýza dlouhodobého majetku a zhodnocení budoucí investice PODHORANU LUKOV, a.s.
dc.title.alternative Analysis of Fixed Assets and Evaluation of Future Investment in PODHORAN LUKOV, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This Batchelor´s work will deal with the analysis of the long-term property and with the evaluation of the future investment in a stated company. In the theoretical part the long-term property wil be characterized from the wiev of sorting, purchasing, monetary value, depreciations etc. The next part of theory will be devoted to explanation of the terms as investment, investment decisions and the methods of investment efficiency evaluation. At the beginning of the practical part the stated company will be characterized. Then the analysis of the long-term tangible property during the last three years will be described. The next step will deal with the evaluation of the investment efficiency. The results should show us if the company decides to realize the investment and what contributions it will bring.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37065
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
opršalová_2014_dp.pdf 1.347Mb PDF View/Open
opršalová_2014_vp.pdf 614.6Kb PDF View/Open
opršalová_2014_op.pdf 678.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account