Posouzení finančního zdraví společnosti ALSPO ZLÍN, s.r.o. v letech 2009 - 2012

DSpace Repository

Language: English čeština 

Posouzení finančního zdraví společnosti ALSPO ZLÍN, s.r.o. v letech 2009 - 2012

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brázdilová, Petra
dc.contributor.author Prokopová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:56Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30575
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bude vyhodnocení úspěšnosti podniku ALSPO s. r. o. v letech 2009 2012 pomocí vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy. Teoretická část bakalářské práce bude věnována pojetí finanční výkazy včetně jejich členění a významnosti pro společnosti. Další termín bude finanční analýza. Dále budou vysvětleny cíle a podstata finanční analýzy, její uživatelé, základní metody a především jednotlivé ukazatele finanční analýzy. V praktické části se bakalářská práce bude věnovat samotné finanční analýze, jakmile bude vystíněna charakteristika podniku. V závěru bakalářské práce bude hodnocena společnost, která byla podrobena finanční analýze. A nakonec tato závěrečná část práce bude věnována doporučením ke zlepšení situace vybrané společnosti.
dc.format 66 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject absolutní ukazatelé cs
dc.subject poměrový ukazatelé bonitní a bankrotní modely cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject absolute indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject bankruptcy and prosperous models en
dc.title Posouzení finančního zdraví společnosti ALSPO ZLÍN, s.r.o. v letech 2009 - 2012
dc.title.alternative Appraisal of Financial Health of Company ALSPO ZLÍN, s.r.o in Years 2009 - 2012
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis will be the evaluation of success of the business ALSPO Zlín s. r. o. in the years 2009 2012 by using selected methods and indicators of financial analysis. The theoretical part will be given to the concept of financial statements, including their classification and significance for the company. Another term will be the financial analysis. It will explain the targets and principle of financial analysis, its users, basic methods and especially individual indicators of financial analysis. In the practical part of the bachelor thesis will focus on the financial analysis, as soon as will explain the characteristics of the business. In conclusion of the bachelor thesis the company will be evaluated, which was subjected to a financial analysis. And finally, the final part of the bachelor thesis will deal with recommendations to improve the situation of the selected company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37068
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
prokopová_2014_dp.pdf 1.618Mb PDF View/Open
prokopová_2014_vp.pdf 636.5Kb PDF View/Open
prokopová_2014_op.pdf 852.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account