Problematika hledání zdrojů k financování vzdělávání ve společnosti XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika hledání zdrojů k financování vzdělávání ve společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrátníková, Kateřina
dc.contributor.author Škrabolová, Adriana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:56Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30577
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá řešením problematiky hledání financí na vzdělávání ve společnosti XY. Bakalářská práce se dělí na dvě části. A to část teoretickou, která je zaměřena na teoretické poznatky z oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců se zaměřením na různé metody, hodnocení, ale i náklady vzdělávání. Dále jsou zde také přiblíženy různé možnosti financování. A praktickou část, která je specifická systémem vzdělávání ve společnosti a analýzou nákladů na potřeby vzdělávání během let 2011-2014. Následně je proveden výzkum, který je realizován dotazníkovým šetřením a navazujícím vyhodnocením tohoto výzkumu. V této části jsou také na základě výzkumu a analýzy nákladů navrženy vhodné možnosti financování a možné změny.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Personalistika cs
dc.subject vzdělávání zaměstnanců cs
dc.subject rozvoj zaměstnanců cs
dc.subject metody vzdělávání cs
dc.subject finanční zdroje cs
dc.subject zákonná školení cs
dc.subject náklady na vzdělávání cs
dc.subject Human resources en
dc.subject training for employee en
dc.subject staff development en
dc.subject methods of training en
dc.subject financial resources en
dc.subject legal training en
dc.subject costs for training en
dc.title Problematika hledání zdrojů k financování vzdělávání ve společnosti XY
dc.title.alternative The Problem of Finding Resources for Funding the Training in company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the problem of finding financial resources for funding the training in company XY. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is focused on the theoretical knowledge of the development and training of employees focusing on various methods of training, evaluation of training and also the costs for training. A various options of funding are also described there. The practical part is specific of the company training system and cost analysis for training needs during 2011-2014. Afterwards, the research is conducted by questionnaire and followed by evaluation. In this part are also proposed suitable financing options and possible changes in terms of research and analysis of the costs.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37070
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
škrabolová_2014_dp.pdf 1.704Mb PDF View/Open
škrabolová_2014_vp.pdf 514.2Kb PDF View/Open
škrabolová_2014_op.pdf 807.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account