Zhodnocení finančního zdraví společnosti ROSTRA s.r.o. v letech 2010-2012

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení finančního zdraví společnosti ROSTRA s.r.o. v letech 2010-2012

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kneslová, Lenka
dc.contributor.author Štachová, Anetta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:56Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30578
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování finanční analýzy společnosti ROSTRA s.r.o. v letech 2010-2012. Hlavním cílem je zhodnotit finanční situaci společnosti na základě výsledků provedené finanční analýzy a následně navrhnout doporučení, která by vedla ke zlepšení hospodaření. Práce se člení na dvě části teoretickou a praktickou. První část vymezuje podstatu finanční analýzy včetně metod, uživatelů, zdrojů informací a ukazatelů. Druhá část se věnuje základní charakteristice analyzované společnosti ROSTRA s.r.o. Poté je pomocí rozvahy a výkazu zisku a ztráty provedena komplexní finanční analýza. Následně je posouzena finanční situace společnosti a navržena úsporná opatření, která povedou ke zvýšení efektivity společnosti.
dc.format 79 s., přílohy 15 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject summary index en
dc.title Zhodnocení finančního zdraví společnosti ROSTRA s.r.o. v letech 2010-2012
dc.title.alternative Evaluation of the Financial Health of ROSTRA s.r.o. Company in Years 2010-2012
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on elaboration of financial analysis of the Company ROSTRA s.r.o. in years 2010-2012. The main goal is to assessed financial situation of the Company and suggest the recommendation which would lead to improve the economic situation. My bachelor thesis is divided into two parts theoretical and practical. First part defines the base of financial analysis including the methods, users, source of informations and indexes. Second part includes the basic characteristic of the analysed Company ROSTRA s.r.o. According to the balance-sheet and reports of profits and losses I will present the complex financial analysis which is followed by evaluation of the financial situation of the company and suggestion of saving measures, which should lead to improve the effectivity of the Company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37071
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
štachová_2014_dp.pdf 1.409Mb PDF View/Open
štachová_2014_vp.pdf 452.6Kb PDF View/Open
štachová_2014_op.pdf 738.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account