Zhodnocení hospodaření firmy AB, s.r.o. pomocí finanční analýzy za období 2010-2013

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení hospodaření firmy AB, s.r.o. pomocí finanční analýzy za období 2010-2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heczková, Eva
dc.contributor.author Vysloužilová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:56Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30579
dc.description.abstract Bakalářská práce posuzuje hospodaření společnosti AB, s. r. o. v letech 20102013 prostřednictvím finanční analýzy. Cílem této práce je analyzovat hospodaření dané firmy a navrhnout možná opatření, která by vedla ke zlepšení současné finanční situace podniku. Práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou finanční analýzy, která vychází z poznatků prostudované literatury. Popisuje uživatele finanční analýzy, zdroje, metody a postupy finanční analýzy. Praktická část obsahuje základní informace o společnosti a dále následuje samotná finanční analýza společnosti, v níž jsou použity metody popsané v teoretické části. Na základě této analýzy jsou navrhnuta možná doporučení pro zlepšení hospodaření společnosti.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject ukazatele finanční analýzy cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial statements en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject indicators of financial analysis en
dc.title Zhodnocení hospodaření firmy AB, s.r.o. pomocí finanční analýzy za období 2010-2013
dc.title.alternative Evaluation of Financial Management of Company AB,s.r.o. by Means of Financial Analysis in Years 2010-2013
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis assesses financial management of the company AB, s. r. o. in years 20102013 by means of financial analysis. The aim of this thesis is to analyze the management of the company and to propose possible measures that would lead to improve the current financial situation of the company. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the characteristics of financial analysis, which is based on knowledge of the literature. It describes users of financial analysis, sources, methods and procedures of financial analysis. The practical part contains basic information about the company and then follows the financial analysis of the company in which are used methods described in the theoretical part. On the basis of this analysis are proposed some recommendations for improving the management of the company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37072
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
vysloužilová_2014_dp.pdf 1.654Mb PDF View/Open
vysloužilová_2014_vp.pdf 652.5Kb PDF View/Open
vysloužilová_2014_op.pdf 638.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account