Marketingový mix hradu Lukova

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový mix hradu Lukova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holík, Jiří
dc.contributor.author Bystroňová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:58Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30585
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza stávajícího marketingového mixu hradu Lukova a následné návrhy na zlepšení současné situace. Teoretická část se zabývá neziskovým sektorem, marketingovým mixem služeb, marketingovým výzkumem a SWOT analýzou. V praktické části práce je představena organizace Spolek přátel hradu Lukova o. s. V následujícím bodě jsou vytyčeny cílové skupiny návštěvníků hradu a poté je definována konkurence. Ve stěžejní části práce je rozebrán marketingový mix, který je doplněn o analýzu SWOT. V závěru práce jsou uvedeny návrhy možného zlepšení činností spolku, možnosti provedení marketingového výzkumu a je zde shrnut rozpočet.
dc.format 100 s. (147 933 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingový mix služeb cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject propagace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Marketing mix of services en
dc.subject non-profit sector en
dc.subject promotion en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing research en
dc.title Marketingový mix hradu Lukova
dc.title.alternative Marketing Mix of the Castle Lukov
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krenar, Petr
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The target of this bachelor thesis is analysis of current marketing mix of the Lukov castle followed by suggestions for improvement of current situation. Theoretical part deals with non-profit sector, marketing mix of services, marketing research and SWOT analysis. The practical part of the thesis introduces organization Association of friends of the Lukov castle, citizens association. In the next point there are set out the target groups of visitors of the castle and further there is defined competition. The crucial part describes marketing mix which is supplemented by SWOT analysis. In the conclusion there are given suggestions for improvement of association activities, possibilities to carry out marketing research and there is sum up of the budget.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37078
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
bystroňová_2014_dp.pdf 2.852Mb PDF View/Open
bystroňová_2014_vp.pdf 614.3Kb PDF View/Open
bystroňová_2014_op.pdf 625.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account