Komunikační plán firmy RAMAGE s.r.o. zaměřený na biorezonanční terapii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační plán firmy RAMAGE s.r.o. zaměřený na biorezonanční terapii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Spisarová, Aneta
dc.contributor.author Galová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:01Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30593
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je navrhnout optimální komunikační plán pro společnost RAMAGE s.r.o. Teoretická část se zabývá úvodem do problematiky marketingové komunikace, definuje jednotlivé komunikační nástroje a popisuje proces plánování komunikace. V analytické části práce je charakterizována společnost a komunikovaná služba, provedeny situační analýzy, popsány současné komunikační aktivity a navrhnut nový komunikační plán. Závěr práce se věnuje návrhům a doporučením jak měřit efektivitu plánu.
dc.format 70 s. (87 746 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject nástroje komunikace cs
dc.subject swot analýza cs
dc.subject komunikační cíle cs
dc.subject cílový zákazník cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject communication plan en
dc.subject tools of communication en
dc.subject swot analysis en
dc.subject communication objectives en
dc.subject target customer en
dc.title Komunikační plán firmy RAMAGE s.r.o. zaměřený na biorezonanční terapii
dc.title.alternative The RAMAGE Company s.r.o. Communication Plan Focused on Bioresonance Therapy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to create optimal communication plan for the company RAMAGE s.r.o. Teoretical part is focused on the introducing to the marketing communication, defines individual communication tools and describes planning proces of communication. The analytical part describes company and communicated service, there are performed situation analysis, described current communication activities and suggested new communication plan. Finally, the thesis deals with the proposals and recommendations how to measure the effectiveness of the plan.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37087
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
galová_2014_dp.pdf 2.074Mb PDF View/Open
galová_2014_vp.pdf 694.8Kb PDF View/Open
galová_2014_op.pdf 647.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account