Analýza konkurenčního prostředí firmy RITTER Elektro CZ, spol. s r.o

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenčního prostředí firmy RITTER Elektro CZ, spol. s r.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pernica, Josef
dc.contributor.author Hájková, Pavla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:02Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30595
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním konkurenčního prostředí firmy RITTER Elektro CZ, spol. s r.o. Teoretická část práce je zaměřena na definování okolí podniku, konkurence, konkurenčního prostředí, konkurenční síly a konkurenceschopnosti. Nakonec jsou popsány metody a analýzy, které se pro analýzu konkurenčního prostředí využívají. Praktická část bakalářské práce je věnována seznámení se společností RITTER Elektro CZ, spol. s r.o. Následně je analyzováno její makroprostředí pomocí PEST analýzy a pomocí Porterova modelu pěti sil mezoprostředí. Další část práce je věnována identifikaci konkurenčních subjektů, které jsou následně porovnávány z různých hledisek. Závěr práce je věnován návrhům na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Ritter Elektro, spol. s r. o.
dc.format 87 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenční prostředí cs
dc.subject Porterův pětifaktorový model cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject identifikace konkurenčních subjektů cs
dc.subject competition en
dc.subject competitive environment en
dc.subject Porter's five forces model en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject identification of competitors en
dc.title Analýza konkurenčního prostředí firmy RITTER Elektro CZ, spol. s r.o
dc.title.alternative The Analysis of the Competitive Environment of the RITTER Elektro CZ, spol. s r.o
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with research of competitive environment of RITTER Elektro CZ, spol. s r. o. Theoretical part of thesis is focused on defining environment of the company, competition, competitive environment, competitive force and competitiveness. Finally methods and analysis that are used for analysing of the competition environment are described. Practical part of thesis deals with description of RITTER Elektro CZ, spol. s r.o. After that company's Macro-Environment using the PEST analysis is analysed. Meso-Environment is analysed using Porter's five forces model. Next part of thesis deals with identification of competitors which are subsequently compared in different views. The end of this thesis deals with proposals how to improve competitiveness of RITTER Elektro CZ, spol. s r.o.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37089
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
hájková_2014_dp.pdf 1.400Mb PDF View/Open
hájková_2014_vp.pdf 617.0Kb PDF View/Open
hájková_2014_op.pdf 793.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account