Analýza konkurenčního prostředí podniku UNIDENT s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenčního prostředí podniku UNIDENT s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubíčková, Miloslava
dc.contributor.author Hladík, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:02Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:02Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30596
dc.description.abstract Cílem práce je identifikovat konkurenční faktory stomatologického centra UNIDENT, s. r. o. ve Zlínském kraji. Práce je teoreticko-aplikačního charakteru se zaměřením na odvětví zubního lékařství. První část vychází zliterárních zdrojů týkajících se zvolené tématiky, které jsou zpracovány na teoretické a metodické poznatky. Konkurenceschopnost, konkurence, konkurenční výhoda a metody konkurenční analýzy představují definované pojmy v návaznosti na dosažení zvoleného cíle. V praktické části je stomatologické centrum UNIDENT, s. r. o. podrobně charakterizovaná. Dílčími úkoly pro dosažení stanoveného cíle jsou teoretické znalosti, zpracování Porterova pětifaktorového modelu a syntéza poznatků vpodobě analýzy SWOT. Výsledek práce má podobu návrhů a doporučení pro zlepšení postavení společnosti v konkurenčním prostředí.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject konkurenční prostředí cs
dc.subject Porterův model pěti sil cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject stomatologické centrum cs
dc.subject Marketing en
dc.subject competitive environment en
dc.subject Porter's Five Forces Model en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject dental center en
dc.title Analýza konkurenčního prostředí podniku UNIDENT s.r.o.
dc.title.alternative Competitive Environment Analysis of Company UNIDENT s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to identify the competitive factors of dental center UNIDENT Inc. in Zlín Region. The paper is of the theoretical and application character with the focus on the branches of dentistry. The first section draws from the literary sources relevant to the selected topic, which are processed into theoretical and methodological observations. Competitiveness, competition, competitive advantage and methods of competitive analysis represent the terms defined in relation to the achievement of the selected objective. In the practical section, dental center UNIDENT Inc. is characterized in detail. Sub-tasks necessary for the achievement of the set goal are attainment of theoretical knowledge, development of Porter five forces analysis and the synthesis of the observations in the form of a SWOT analysis. The result of this work takes the form of the propositions and the suggestions to improve the position of the company in the competitive environment.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37090
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
hladík_2014_dp.pdf 7.707Mb PDF View/Open
hladík_2014_vp.pdf 710.4Kb PDF View/Open
hladík_2014_op.pdf 588.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account